Kidical Mass - prvá slovenská cyklojazda pre deti

Hlavným cieľom celosvetovej iniciatívy Kidical Mass je povzbudiť deti, aby jazdili na bicykli, propagovať zdravý a udržateľný spôsob dopravy, ale aj zvyšovať povedomie o bezpečnosti a aplikovaní bezpečnej infraštruktúry a tiež propagovať zdravú, trvalo udržateľnú dopravu pre budúce generácie.

22.10.2023 sa konala v Bratislave historicky prvá Kidical Mass na Slovensku. Mladá reportérka pre životné prostredie sa jej zúčastnila a priniesla reportáž.

Meno autora/autorov

Júlia Noščáková

Veková skupina

15-18

Škola

OA Račianska, Bratislava

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Nežná mobilita a tvorenie infraštruktúry, vďaka ktorej ju budú aj deti môcť využívať sú znakom vyspelej spoločnosti. Slovensko robí v jej podpore pokroky, stále však treba robiť mestá bezpečnejšími aj pre deti.