Každá kvapka vody sa počíta

Čitajte tiež

Stromy v mestách zlepšujú ovzdušie, dávajú nám kyslík, sú domovom pre zvieratá, pomáhajú skrášliť okolie a v neposlednom rade ochladzujú teplotu okolia. Napriek tomu si ich nevážime a neuvedomujeme si, že aj stromy trpia kvôli vysokým teplotám a suchu. Mestá však napriek tomu nemajú ucelené plány, vďaka ktorým by dokázali polievať väčšinu stromov počas horúceho leta a zachránili ich, aby nevysychali. Príroda si tak znovu bude musieť poradiť sama. 

Meno autora/autorov

Hanka Zubová

Veková skupina

11-14

Škola

Súkromná základná škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Stromy a ich ochrana či záchrana predstavuje to najdôležitejšie, na čo sa ľudstvo má zamerať. Stromy vyrábajú kyslík, znižujú teplotu okolia, čistia ovzdušie... vďaka nim existujeme. Kvôli zvyšujúcim sa teplotám však hrozí, že tisíce stromov v mestách vyschne.