Envirozáťaž v Solivare

Mestská časť Prešova Solivar bola známa čerpaním soľanky od roku 1572. Územie, na ktorom sa soľ ťažila, je dnes iba pustatina, ktorá predstavuje veľkú environmentálnu záťaž. V Solivare pozorujeme od roku 2009 vytrysknutie soľanky z vrtov, čo má za následok usmrtenie fauny a flóry. Kvôli zlému podložiu tu dochádza aj k znehodnoteniu pôdy. Obyvatelia v okolí Solivaru tu navyše začali kumulovať množstvo odpadu. Podľa odborníkov hrozí prepad pôdy. Bude životné prostredie nad zlato?

Meno autora/autorov

Iveta Štefančínová, Radovan Štefančín

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

3. Kvalita zdravia a života

Znečistenie životného prostredia vytekajúcou soľankou. Kvôli zlému podložiu tu dochádza aj k znehodnoteniu pôdy. Obyvatelia v okolí Solivaru tu navyše začali kumulovať množstvo odpadu.

6. Čistá voda a hygiena

Znečistenie vody soľankou a usmrtenie fauny a flóry v blízkosti tečúceho potoka.

9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra

Zodpovedné inštitúcie nedoriešili likvidáciu nefunkčných vrtov po zániku ťažby soľanky.