Balada o 65 trenčianskych bilbordoch

Vstup do historického mesta Trenčín je posiaty reklamami a bilbordami. Na zhruba dvojkilometrovej ceste medzi mestskou časťou Opatová a mestom Trenčín sa nachádza až 65 bilbordov, pričom väčšina z nich je umiestnená na pozemkoch pri ceste nelegálne. Mesto Trenčín sa snaží so situáciou bojovať a inšpiruje sa susednou Dubnicou nad Váhom. Zničiť starý bilbord je však ťažšie ako postaviť novú reklamu bez povolenia. 

Meno autora/autorov

Erika Gavalierová

Veková skupina

11-14

Škola

Súkromná základná škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Aj vonkajšia reklama a bilbordy znečisťujú životné prostredie. Reklamný smog je na Slovensku veľmi rozšírený, dokonca aj v historických mestách akým je Trenčín. Odstranením vonkajšej reklamy, ktorá je umiestnená nelegálne, a regulácia novej reklamy, zlepší kvalitu života obyvateľov mesta a občanov z prihľahlých miest a obcí, rovnako bude mesto atraktívnejšie pre turistov.