Ak neviete, nebojte sa opýtať

Obyvateľom Sabinova sme ukázali, že majú možnosť pýtať sa a dostávať odpovede na svoje otázky. Mali ich veľa a boli o odpade.

Meno autora/autorov

Veronika Jenčová, Alexandra Dzurillová

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium Jána Adama Raymana

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Otázky Sabinovčanov sa týkali aj infraštruktúry mesta, čo v sebe zahŕňa ciele 11 a 13. Konkrétne by chceli, aby aj na námestí boli koše na triedený odpad. Taktiež ich záujem o odpady a naša snaha priniesť odpovede prispievajú k produkcii zodpovedných a starostlivých spotrebiteľov.