Stačilo nepokosiť

Cestou na výlet sme zastali pri ceste s nekoseným okrajom, pokračujúcim lúkou a remízkom. Bodliaky ako súčasť porastu boli plné rôznorodého hmyzu.

Meno autora/autorov: 
Júlia Noščáková
Vek autora/autorov: 
16
Škola: 
OA Račianska Ba