8

11.04.2021
Pohľad na typickú mozaikovú krajinu v okolí prírodnej pamiatky Babiná. Biodiverzita lúk sa udržuje šetrným kosením.

Miznutie mnohých ohrozených a vzácnych druhov hmyzu i rastlín z lúčnych biotopov je realitou aj na Slovensku. Mechanizované kosenie rotačným pohybom strojov vytrháva  plytkokoreniace rastliny zo zeme a na hmyz pôsobí ako mixér. Najlepším riešením je ručné kosenie kosou. Príkladom sú rezervácie Nebrová a Krivoklátske lúky v CHKO Biele Karpaty. 

Súťaž

8

14.04.2021

Kým mnohé obce sa boria s narastajúcim množstvom odpadu a nízkou mierou triedenia, v Košeci je to inak. Vo funkcii odpadového špecialitu tu pôsobí Marek Kurinec, ktorý sa problematike odpadov venuje viac ako 25 rokov.

14.04.2021

Plytvanie jedlom je často prehliadaným problémom v každej domácnosti. Zisťovali sme medzi študentmi na dubnickom gymnáziu, ako často jedlo vyhadzujú a čo ich k tomu vedie.

11.04.2021

Chceme poukázať na dôležitosť vedomostí o ochrane klímy a zároveň podnietiť ľudí, aby sa pýtali a konali. Dobre mienenými radami to však nekončí! My samy budeme poskytovať odpovede na otázky vo forme kvalitných a overených informácií.

11.04.2021

Vyšetrovanie pohodeného odpadu nie je jednoduché a do akcie bol zavolaný jeden z najpovolanejších. Detektív a jeho práca nastavujú zrkadlo našej spoločnosti a video sa vysmieva spomalenému systému pri vyšetrovaní environmentálnych činov na Slovensku.

11.04.2021

Prečo vyžaduje ochranu? Mokrade sú špecifické biotopy, ktoré majú obrovský význam pre udržanie ekologickej rovnováhy a zachovanie biologickej rozmanitosti. V okolí mesta Sládkovičovo sa nachádza Uľanská mokraď, kde ľudia radi chodievajú.

11.04.2021

Biele Karpaty je chránené pohorie na Slovensku, ktoré je unikátne nielen vďaka svojim skalným útvarom či chráneným motýľom. Toto územie je typické aj veľkým počtom starých ovocných stromov, ktoré tu vysádzali naši predkovia.

11.04.2021

Keď sa otváral bezobalový obchod v malom meste Nová Dubnica, mnohí občania krútili hlavami. Fenomén bezobalových obchodov bol totiž typický skôr pre väčšie mestá.

11.04.2021

Veľa ľudí si myslí, že triediť sa neoplatí, lebo všetko aj tak hodia nakoniec na jednu kopu. Je to ale práve naopak.