41

11.04.2021
Pohľad na typickú mozaikovú krajinu v okolí prírodnej pamiatky Babiná. Biodiverzita lúk sa udržuje šetrným kosením.

Miznutie mnohých ohrozených a vzácnych druhov hmyzu i rastlín z lúčnych biotopov je realitou aj na Slovensku. Mechanizované kosenie rotačným pohybom strojov vytrháva  plytkokoreniace rastliny zo zeme a na hmyz pôsobí ako mixér. Najlepším riešením je ručné kosenie kosou. Príkladom sú rezervácie Nebrová a Krivoklátske lúky v CHKO Biele Karpaty. 

Súťaž

41

20.04.2021
Ela zistila, že kôš na zmesový odpad je plný. Prečo je to tak? Foto: Lucia Klučárová

Každý rok sa v našej obci poplatok za odvoz zmesového odpadu zvyšuje. Gregor zistil, že separovanie v Majcichove je veľký problém. V minulom roku domácnosti vytriedili len 35 percent komunálneho odpadu. Ako tento problém vyriešiť? Žiaci našej školy sa zapojili do výzvy, ako znížiť množstvo domácej produkcie odpadu. Tretiačka Ela sa rozhodla pre zmenu návykov v produkcii odpadu v jej rodine.

14.04.2021
Na misii v Bielych Karpatoch si v júli 2020 vyskúšali dobrovoľnícku prácu pri odstraňovaní výmladkov v Krivoklatskej doline.
13.04.2021
Nebývalý záujem o pobyt v prírode v dôsledku COVID-19 priniesol negatívne dopady aj pri bráne do CHKO Biele Karpaty.
13.04.2021
Poľnohospodárske družstvo Vršatec v Mikušovciach hnojí svoje rastlinné plodiny pre potreby živočíšnej výroby vlastným maštaľným hnojom, čo ale obyvateľom prekáža.
11.04.2021
Slováci každoročne nakúpia 67 000 ton nového textilu. Z tohto množstva šatstva skončí viac než 80% na skládke odpadu.
11.04.2021
S príchodom studených dní mnohí odložia svoje bicykle. Pričom jazda na bicykli nás často zohreje viac ako kúrenie v aute.
11.04.2021
Doma vyrobený hnedý ,,peeling" z mletej kávy rýchlo nahradil kupované produkty.
11.04.2021
Príroda sa prebúdza zo zimného spánku.

V regióne Bielych Karpát je viacero ovocných sadov, v ktorých  však niektorí občania pokračujú v starých zvykoch vypaľovania trávy, pri ktorom sa ničí množstvo rastlín a živočíchov, čím sa znižuje celková biodiverzitakrajiny. Tiež hrozí vyššie riziko požiaru.

11.04.2021
Second Handy sú čoraz viac obľúbené. Stačí si len nájsť svoj štýl.
11.04.2021
Do chránených území často vedú cesty. Značky na týchto cestách však buď často chýbajú alebo pomaly splývajú s prírodou.
11.04.2021
Letné aj zimné sídla majú na Slovensku. Ľudská činnosť im ničí oboje. Nemajú kam ísť, stali sa ohrozeným druhom. Foto: Júlia Noščáková, v skalnej trhline pri monitorovaní

Ľudia dlhodobo odstraňovali z lesov staré stromy, čím spôsobili presun netopierov a niektorých druhov vtákov do miest. V súčasnosti premeny domov a ich zatepľovanie ničí aj sídliskové príbytky netopierov. Preto ochranári presadzujú riešenia, ktoré umožňujú netopierom existovať a zároveň nebudú problémom pre obyvateľov sídlisk. Pomôcť môže každý z nás. Ako?

11.04.2021
Počas pandémie vzrástol záujem o cyklistiku. Škoda, že nevzrástol záujem o naše životné prostredie.
11.04.2021
Stromy nám dávajú iba kyslík. Keby nám dávali wifi, tak by sme ich sadili všade.
11.04.2021
Prázdne krabice sa nemusia vždy vyhodiť, možno pomôžu iným. Avšak, keď už krabice putujú do koša, je dôležité, aby sme ich rozložili
11.04.2021

Čím rýchlejšie doba napreduje, tým viac stromov ubúda. Dúfajme, že sa to ešte bude dať napraviť.