12

11.04.2021
Pohľad na typickú mozaikovú krajinu v okolí prírodnej pamiatky Babiná. Biodiverzita lúk sa udržuje šetrným kosením.

Miznutie mnohých ohrozených a vzácnych druhov hmyzu i rastlín z lúčnych biotopov je realitou aj na Slovensku. Mechanizované kosenie rotačným pohybom strojov vytrháva  plytkokoreniace rastliny zo zeme a na hmyz pôsobí ako mixér. Najlepším riešením je ručné kosenie kosou. Príkladom sú rezervácie Nebrová a Krivoklátske lúky v CHKO Biele Karpaty. 

Súťaž

12

12.04.2021
Letný deň na skládke Luštek v blízkosti obce Bolešov. Autorka: Krisztina Koscis
Slovenské domácnosti produkujú stále viac odpadu, a to aj napriek triedeniu. Obrovskú záťaž spôsobujú jednorazové obaly a celkovo konzumný životný štýl. Kde sa budú tieto odpady ukladať potom, ako sa vyčerpá kapacita skládok? Tento problém intenzívne riešia aj obce na Strednom Považí. Napriek tomu, že osveta prispieva k zlepšenému triedeniu,...
12.04.2021
Kŕmidlo v areáli školy počas zimy. Foto: Ľubica Noščáková
V poslednom desaťročí sa podmienky mestských ekosystémov výrazne menili a doplatilo na to viacero vtáčích druhov. Nemiznú len druhy vo voľnej krajine, ale ohrozené sú aj druhy žijúce v mestách. Potvrdzuje to aj Správa o stave vtáctva na Slovensku (1), podľa ktorej počet belorítok za šesť rokov klesol o 100 000 párov. Zníženie počtu vtákov priamo sú...
11.04.2021
Sila antibiotík. Autor: Lucia Klučárová
Vysoká spotreba antibiotík ovplyvňuje nielen tráviaci systém človeka, ale dostávajú sa do odpadových vôd a cez ne do riek, potokov... Nespôsobujú zmeny len v našom tele, ale v celom vodnom ekosystéme. V čakárňach ordinácií alebo v médiách sú antibiotiká propagované ako všeliek. Táto stratégia je dlhoročná a veľmi...
11.04.2021
Záhradný komposter. Ľudmila Slivová
Zhruba tretinu komunálneho odpadu vyprodukovaného na Slovensku (230 kg ročne na obyvateľa) tvorí bioodpad, ktorý sa skladá najmä z pokosenej trávy zo záhrad, lístia, a ovocných a zeleninových odpadov. Prečo bioodpad nepatrí do zmesového odpadu a ako ho vieme v domácnosti efektívne využiť? S bioodpadom má skúsenosti každá domácnosť. „...
11.04.2021
Jeden z najbežnejších pohľadov s ktorým sa stretávame v poslednom čase - kuriér s plnou dodávkou zásielok. Foto: Radka Lamačková:
Už viac ako rok sme doma. Kvôli opatreniam obchody zatvorili, a preto boli majitelia nútení v krátkom čase sa prispôsobiť vrtochom pandémie. Obchodníci riešili, ako svoje produkty dostať k zákazníkom: zriaďovali eshopy, sklady, učili sa baliť a posielať balíky. Ako to však všetko urobiť, aby to neškodilo životnému prostrediu? Prepravné spoločností majú pravidlá,...
11.04.2021
Žetónový zber v obci Párnica. Autor: starosta obce Ján Hančiak
Pre mnohých je vidina čistej planéty dostatočná na to, aby sa pustili do separovania. Na druhej strane sú tu ľudia, ktorých treba motivovať iným spôsobom. Odpoveďou by mohol byť množstvový zber, ktorý dnes funguje v nejednej slovenskej obci. A ako je na tom Prešov so systémom spravodlivých odpadov? V súčasnosti vo väčšine obcí na Slovensku platíme miestny poplatok...
11.04.2021
Farma pod Melichovou skalou na Podpoľaní. Foto: Paula Lavrincová
Premýšľali ste niekedy o tom ako vyzerá život teenagera na farme? A je farmárstvo také idylické, ako sa zobrazuje v romantických filmoch?  Zdenka (15) a Bruno (13) z Farmy pod Melichovou skalou na Podpoľaní vidia skôr nevýhody. Zdenka a Bruno sú súrodenci, ktorí sa narodili a boli vychovávaní na farme a budovali si vzťah ku prírode už od útleho detstva. Environmentá...
11.04.2021
Kam s blistrami od liekov
V dnešnej dobe je triedenie odpadu neoddeliteľnou súčasťou našich životov. V množstve odpadu, ktoré každodenne vyprodukujeme, sa nájde aj veľa problematických druhov, s ktorými si často nevieme dať rady. Dôvody, pre ktoré ľudia nevedia jednoznačne určiť, do akej zbernej nádoby patria, môžu byť rôzne. Buď sú vyrobené kombináciou rôznych druhov materiálov alebo sa...
11.04.2021
Námestie pred rekonštrukciou. Foto: Ema Tholtová
Námestie Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom sa nachádza vo veľmi zlom stave: dlažba je polámaná a položená nakrivo, chýba tam zeleň ako aj  verejné toalety, fontány sú nefunkčné... Presne na tieto problémy sa sťažuje väčšina obyvateľov mesta, ale aj na množstvo úrazov, spôsobených zle položenou dlažbou. A tak poslanci na čele s primátorom Petrom Wolfom ods...
11.04.2021
Smart kontajner Mr. Fill. Solárne napájaná technológia umožňuje ekologicky lisovať odpad, vďaka čomu je množstvo odpadu v nádobe päťnásobne vyššie,
Na konci pešej zóny v Trenčianskych Tepliciach bol v septembri v roku 2020 inštalovaný inteligentný samolisujúci kontajner – Mr. Fill. Ak sa osvedčí, môžu v budúcnosti v meste pribudnúť viacerí takíto eko-pomocníci. Vedenie mesta privítalo návrh firm ELKOPLAST SLovakia s.r.o., ktorá kontajner poskytla do bezodplatného prenájmu, mesto kontajner osadilo...
08.04.2021
Odber biologického materiálu oprávnenou osobou v predpísanom ochrannom odeve. (Autor: M. Večerková)
Čo sa deje s odpadom po testovaní na COVID-19? Pod pokrievku odpadu z testovania nahliadol žiak zo ZŠ K. Kuffnera v Sládkovičove. Odpad z testovania je klasifikovaný ako nebezpečný, preto sa zberá zvlášť do vriec červenej farby. Podľa informácií od Ing. G. Krommera, prednostu Mestského úradu v Sládkovičove, za jeden týždeň vykonajú približne 3500 testov, pričom vznikn...
06.04.2021
Vysýpanie vytriedeného skla na zbernom dvore (Autor: Lukas Vyhnalík)
Pomerne veľké množstvo ľudí je stále presvedčených, že vytriedený odpad končí na jednej kope na skládke alebo v spaľovni. Tento fakt potvrdila aj anketa o odpadoch, ktorú realizoval tím mladých reportérov zo ZŠ K. Kuffnera v Sládkovičove a vyplnilo ju viac než 200 respondentov. Je toto tvrdenie naozaj pravdivé? Alebo je to len obyčajný mýtus? Konečnú...