74

26.09.2022
Témou šk. roka 2022/23 pre súťaž Mladých reportérov pre životné prostredie je znečistenie. V súlade so stratégiou medzinárodnej kancelárie Foundation for Environmental Education „GAIA 2030“,  ďalšími dvoma odporúčanými témami sú zmena klímy a biodiverzita. V mesiacoch september a október sa môžu reportéri zapojiť do vý...

Súťaž

74

21.03.2022

Nájdená stará tabuľa už nie je aktuálna a novú nechystajú

21.03.2022

Zelená plocha, ktorá môže slúžiť ako ihrisko pre nádejných futbalistov, sa zmenila na skládku nečakaného odpadu.

21.03.2022

Pri prechádzke našiel psík niečo, čo určite do prírody nepatrí. Takýto piknik si niekto pripravil bez ohľadu na možné dôsledky.

18.03.2022
Alterantíva k plastom v oboch smeroch (Marianna Antaleczová)
Plastové rukavice a vrecká sú bežnou súčasťou našich nákupov potravín. Aké množstvo sa ich minie v jednom obchode? Keby jeden človek za týždeň minul len tri rukavice, mesačne ich minie dvanásť. Ak to množstvo vynásobíme počtom obyvateľov v meste či obci, napríklad Sládkovičovo ich má približne päť tisíc, tak to spolu činí 60 000 použitých len plastových...
18.03.2022

Odhaľovanie vtáčej kriminality v spolupráci s políciou žne úspechy - prevencia pomáha

15.03.2022
Monitorovanie inváznych rastlín na dune (Oliver Brunner)
Duny a pieskové presypy sa ocitli na pokraji zániku. Príčinou je ťažba piesku, zalesňovanie a zánik tradičných foriem hospodárenia. Na zvyškoch pieskových dún nachádzajú posledné útočisko pieskomilné druhy rastlín a živočíchov, ktoré patria medzi ohrozené a vzácne druhy. Preto sú biotopy viatych pieskov chránené v  r...
14.03.2022

Človek neustále ovplyvňuje kolobeh života v prírode, napríklad aj jazdou traktorov v lese.

14.03.2022

Dobrovoľníci odstraňujú invázne rastliny v prírodnej rezervácii Sládkovičovská duna

14.03.2022

Dobrovoľníci a pracovníci z CHKO Dunajské luhy monitorujú výskyt inváznych rastlín

13.03.2022
Vkladanie fľaše do automatu (Lukas Vyhnalík)
Od začiatku roku 2022 sa na Slovensku zálohuje. Slováci si museli zvyknúť, že plechovky a PET fľaše s označením ,,Z,, už nepokrčia, ale odnesú do obchodu s odberným automatom. Zálohovaním sa podľa EÚ dá naplniť cieľ 90% návratnosti fliaš a plechoviek do obehu, zatiaľ čo na Slovensku sa doteraz recyklovalo len niečo cez 60 %. Pätnásť centov vyplatených za vr...
09.03.2022
Solárne panely umiestnené na rovnej streche. Autor: Logitex
Solárne panely - ide skutočne o ekologickejší spôsob získavania energie alebo to v budúcnosti spôsobí problémy, ktoré ani nemuseli nastať? Je dôležité upozorňovať nielen na súčasné, ale aj na budúce možné problémy a snažiť sa ich vyriešiť skôr, než nastanú. Každým rokom sa zvyšujú poplatky za energiu a ľudia si možno aj práve preto...
04.03.2022

Filip si minul vreckové. Našiel pohodenú zálohovateľnú plechovku, potom fľašu a ďalšiu... rozhodol sa zbierať a vrátiť ich do zálohomatu. 

04.03.2022

V čase sviatkov idú kytice "za lacný peniaz" na odbyt.

04.02.2022

Pravidlá súťaže zostávajú tento školský rok nezmenené. V nadväznosti na Kampaň za biodiverzitu GAIA 20:30 Nadácie pre environmentálne vzdelávanie, témou roka pre súťaž Mladých reportérov je ochrana prírody a zachovanie biologickej rozmanitosti.