63

04.11.2021
Pravidlá súťaže zostávajú tento školský rok nezmenené. V nadväznosti na Kampaň za biodiverzitu GAIA 20:30 Nadácie pre environmentálne vzdelávanie, témou roka pre súťaž Mladých reportérov je ochrana prírody a zachovanie biologickej rozmanitosti. V mesiaci november sa môžu reportéri zapojiť do výzvy #SpottingNature. Uzávierka národného...
07.09.2021
Tlačová správa CEA, 7.9.2021 Slovenskí Mladí reportéri pre životné prostredie získali v medzinárodnej súťaži „International YRE Competition 2021“ dve 1. miesta, dve 2. miesta a jedno 3. miesto. Od aktivizmu pri riešení lokálnych tém životného prostredia našich mladých žurnalistov neodradili ani komplikácie spojené s pandémiou COVID-19....

Súťaž

63

07.04.2021
Pandémia koronavírusu je problém, ale aj príležitosť - záleží na uhle pohľadu.
06.04.2021
Vysýpanie vytriedeného skla na zbernom dvore (Autor: Lukas Vyhnalík)
Pomerne veľké množstvo ľudí je stále presvedčených, že vytriedený odpad končí na jednej kope na skládke alebo v spaľovni. Tento fakt potvrdila aj anketa o odpadoch, ktorú realizoval tím mladých reportérov zo ZŠ K. Kuffnera v Sládkovičove a vyplnilo ju viac než 200 respondentov. Je toto tvrdenie naozaj pravdivé? Alebo je to len obyčajný mýtus? Konečnú...
06.04.2021
Špeciálne vozidlo uľahčuje manipuláciu s opadom na Zbernom dvore Technických služieb mesta Sládkovičovo.