63

04.11.2021
Pravidlá súťaže zostávajú tento školský rok nezmenené. V nadväznosti na Kampaň za biodiverzitu GAIA 20:30 Nadácie pre environmentálne vzdelávanie, témou roka pre súťaž Mladých reportérov je ochrana prírody a zachovanie biologickej rozmanitosti. V mesiaci november sa môžu reportéri zapojiť do výzvy #SpottingNature. Uzávierka národného...
07.09.2021
Tlačová správa CEA, 7.9.2021 Slovenskí Mladí reportéri pre životné prostredie získali v medzinárodnej súťaži „International YRE Competition 2021“ dve 1. miesta, dve 2. miesta a jedno 3. miesto. Od aktivizmu pri riešení lokálnych tém životného prostredia našich mladých žurnalistov neodradili ani komplikácie spojené s pandémiou COVID-19....

Súťaž

63

11.04.2021
Letné aj zimné sídla majú na Slovensku. Ľudská činnosť im ničí oboje. Nemajú kam ísť, stali sa ohrozeným druhom. Foto: Júlia Noščáková, v skalnej trhline pri monitorovaní

Ľudia dlhodobo odstraňovali z lesov staré stromy, čím spôsobili presun netopierov a niektorých druhov vtákov do miest. V súčasnosti premeny domov a ich zatepľovanie ničí aj sídliskové príbytky netopierov. Preto ochranári presadzujú riešenia, ktoré umožňujú netopierom existovať a zároveň nebudú problémom pre obyvateľov sídlisk. Pomôcť môže každý z nás. Ako?

11.04.2021
Počas pandémie vzrástol záujem o cyklistiku. Škoda, že nevzrástol záujem o naše životné prostredie.
11.04.2021
Stromy nám dávajú iba kyslík. Keby nám dávali wifi, tak by sme ich sadili všade.
11.04.2021
Prázdne krabice sa nemusia vždy vyhodiť, možno pomôžu iným. Avšak, keď už krabice putujú do koša, je dôležité, aby sme ich rozložili
11.04.2021
Záhradný komposter. Ľudmila Slivová
Zhruba tretinu komunálneho odpadu vyprodukovaného na Slovensku (230 kg ročne na obyvateľa) tvorí bioodpad, ktorý sa skladá najmä z pokosenej trávy zo záhrad, lístia, a ovocných a zeleninových odpadov. Prečo bioodpad nepatrí do zmesového odpadu a ako ho vieme v domácnosti efektívne využiť? S bioodpadom má skúsenosti každá domácnosť. „...
11.04.2021

Chceme poukázať na dôležitosť vedomostí o ochrane klímy a zároveň podnietiť ľudí, aby sa pýtali a konali. Dobre mienenými radami to však nekončí! My samy budeme poskytovať odpovede na otázky vo forme kvalitných a overených informácií.

11.04.2021
Pohľad na typickú mozaikovú krajinu v okolí prírodnej pamiatky Babiná. Biodiverzita lúk sa udržuje šetrným kosením.

Miznutie mnohých ohrozených a vzácnych druhov hmyzu i rastlín z lúčnych biotopov je realitou aj na Slovensku. Mechanizované kosenie rotačným pohybom strojov vytrháva  plytkokoreniace rastliny zo zeme a na hmyz pôsobí ako mixér. Najlepším riešením je ručné kosenie kosou. Príkladom sú rezervácie Nebrová a Krivoklátske lúky v CHKO Biele Karpaty. 

11.04.2021
Jeden z najbežnejších pohľadov s ktorým sa stretávame v poslednom čase - kuriér s plnou dodávkou zásielok. Foto: Radka Lamačková:
Už viac ako rok sme doma. Kvôli opatreniam obchody zatvorili, a preto boli majitelia nútení v krátkom čase sa prispôsobiť vrtochom pandémie. Obchodníci riešili, ako svoje produkty dostať k zákazníkom: zriaďovali eshopy, sklady, učili sa baliť a posielať balíky. Ako to však všetko urobiť, aby to neškodilo životnému prostrediu? Prepravné spoločností majú pravidlá,...
11.04.2021

Čím rýchlejšie doba napreduje, tým viac stromov ubúda. Dúfajme, že sa to ešte bude dať napraviť.

11.04.2021
Takéto ostrovy bývali bežne. Jarné slnko rozpaľuje betónové peklo. Čo tu bude v lete?

Ľudia z Magistrátu mesta  Bratislavy preukázali ekologickú tvorivosť a vymysleli spôsob, ako potešiť ľudí aj opeľovače. Na bežne prehliadaných miestach, kde bývala vykosená tráva, ostrovy medzi frekventovanými cestami, či na električkovej trati, osadili kvitnúcimi rastlinami. 

11.04.2021

Vyšetrovanie pohodeného odpadu nie je jednoduché a do akcie bol zavolaný jeden z najpovolanejších. Detektív a jeho práca nastavujú zrkadlo našej spoločnosti a video sa vysmieva spomalenému systému pri vyšetrovaní environmentálnych činov na Slovensku.

11.04.2021

Prečo vyžaduje ochranu? Mokrade sú špecifické biotopy, ktoré majú obrovský význam pre udržanie ekologickej rovnováhy a zachovanie biologickej rozmanitosti. V okolí mesta Sládkovičovo sa nachádza Uľanská mokraď, kde ľudia radi chodievajú.

11.04.2021

Biele Karpaty je chránené pohorie na Slovensku, ktoré je unikátne nielen vďaka svojim skalným útvarom či chráneným motýľom. Toto územie je typické aj veľkým počtom starých ovocných stromov, ktoré tu vysádzali naši predkovia.

11.04.2021

Keď sa otváral bezobalový obchod v malom meste Nová Dubnica, mnohí občania krútili hlavami. Fenomén bezobalových obchodov bol totiž typický skôr pre väčšie mestá.

11.04.2021
Žetónový zber v obci Párnica. Autor: starosta obce Ján Hančiak
Pre mnohých je vidina čistej planéty dostatočná na to, aby sa pustili do separovania. Na druhej strane sú tu ľudia, ktorých treba motivovať iným spôsobom. Odpoveďou by mohol byť množstvový zber, ktorý dnes funguje v nejednej slovenskej obci. A ako je na tom Prešov so systémom spravodlivých odpadov? V súčasnosti vo väčšine obcí na Slovensku platíme miestny poplatok...