Súťaž YRE 2018: Tipy od poroty na zlepšenie súťažných prác

Vložil/a admin dňa 31.10.2018

Porotcovia poznamenali, že celková kvalita súťažných príspevkov v roku 2018 sa veľmi zvýšila oproti predchádzajúcim rokom. Tieto zlepšenia boli však najvýraznejšie vo vekovej skupine 11-14 rokov. Niektoré z prác, ktoré predložili starší študenti, nepostačovali. V mnohých príkladoch autori a tvorcovia videa spomenuli pointu príbehu iba okrajovo alebo veľmi vzdialenie.

Väčšina fotografických kategórií bola vo všeobecnosti neuspokojivá. Ak fotografia nemôže zobraziť jednoduché posolstvo bez sprievodného popisu v troch odsekoch, je to problém. Niektoré fotografie zase pôsobili dojmom, že do ich tvorby autori nevložili skutočnú snahu, myšlienku alebo predstavivosť.

Videá boli v podstate dobre natočené, zostrihané, mali dobrý scenár a boli informatívne. Všetkých reportérov vyzývame, aby venovali väčšiu pozornosť výberu témy a položili si otázku, ako ich príspevky odrážajú vzdelávanie pre udržateľný rozvoj. Porotcovia dávajú prednosť reportážam, v ktorých študenti demonštrujú záujem a vedomosti o miestnych problémoch. Je vhodné skúmať problémy, na ktoré môžu upozorniť ľudí na miestnej úrovni, navrhnúť riešenia a podporiť iniciatívu pre zmenu.

Pamätajte na to, že YRE sa snaží rozvíjať žurnalistické zručnosti a že príspevky by mali mať štýl novinového článku alebo televízneho spravodajstva, nie školskej eseje alebo "hudobného videa". Rozhovory so zainteresovanými stranami sú vhodnejšie ako citácie výrokov. Informujte čitateľa alebo diváka o niečom, čo možno nevie o vašom regióne alebo meste. Príbeh by mal byť jednoduchý. Overte si fakty.

Práce, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach, boli uverejnené na platforme Medium:  https://medium.com/@yre_int. Ich šírenie je vítané :)

Všeobecné tipy na zlepšenia:

ČLÁNOK

 • Treba sa vyhnúť školským správam alebo správam o činnosti typu "my / ja sme urobili to a ono". Skúste vždy písať články ako nezávislý pozorovateľ (reportér) v tretej osobe.
 • Študenti by mali robiť rozhovory s viacerými ľuďmi, ktorí poskytnú rôzne názory na túto tému - a vyhnúť sa jednostranným príbehom.
 • Odporúča sa uviesť zoznam použitých zdrojov (ak online zdrojov, treba uviesť presnú url adresu na konkrétny článok, nielen názov webu).

FOTOGRAFIA

 • Fotografie by mali rozprávať príbeh samé o sebe (v kategórii reportážna fotografia treba v popise uviesť, kde bola fotografia urobená + prepojenie s environmentálnym problémom, resp. cieľom alebo cieľmi Agendy 2030).
 • Vo všeobecnosti sú súťažné fotografie robené z „komfortnej zóny“. Študenti by mali vynaložiť väčšie úsilie na zachytenie zaujímavých fotografií a vyrozprávanie inšpiratívnych príbehov. To nie je jednoduché!
 • Text do popisu fotografie by mal byť krátky.  Niektorí študenti rozprávajú príbeh prostredníctvom názvu, nie fotografie. Názov by mal dať divákovi nejaký základný kontext, fotografia by mala rozprávať príbeh.

VIDEO

 • Zvuk je jedným z najdôležitejších prvkov videa. Uistite sa, že rozhovory sú jasné bez rušivých hlukov v pozadí. V mnohých z predložených videí bol zvuk zlý.

Medzinárodná spolupráca

 • Porota chce podporiť spoluprácu kvôli duchu programu YRE, ale školy nemôžu pracovať na témach samostatne a potom výsledky zhrnúť do jedného článku.
 • Články z tohto roka skutočne neboli spojené dohromady tak, aby vznikol dobrý príbeh.
 • Študenti nemusia nutne porovnávať rovnaké typy problémov. Namiesto toho môžu tento problém "sledovať" na ceste z krajiny do krajiny. Napr. spotreba u nás môže byť spojená s produkciou niekde inde. Alebo to môže byť príbeh „výsledok-príčina“ (napr. v jednej krajine sa predávajú lacné bavlnené tričká, ale má to svoju príčinu: v inej sa vyrábajú za cenu znečistenia životného prostredia, poškodzovania zdravia pracovníkov, nízkej odmeny či detskej práce).
 • Medzinárodná kancelária programu YRE pracuje na tipoch, ako zlepšiť články v tejto kategórii.

Ocenené práce v roku 2018 https://medium.com/@yre_int