Vytvoriť Video do súťaže

Prihlásiť videoreportáž do súťaže Reportážne video/Kampaňové video

Vyberte do ktorej súťaže má byť zaradený príspevok (Reportážne video/Kampaňové (osvetové) video), vložte názov práce, napíšte úvod, zadajte linku na video (youtube), vyplňte prihlášku a odošlite.

Preferovaný typ príspevku je reportážne video so zameraním na skutočný problém a jeho riešenie, spracované v reportážnom formáte s vyjadrením viacerých strán.