Prihlásiť fotografiu do súťaže Reportážna fotografia

Pozrite si ukážku (Tajný život trhoviska) a potom vložte názov práce, fotografiu (v kvalite aspoň 2 Mpix, formáte jpg, jpeg, tiff, png), sprievodný text, popisku, vyplňte prihlášku a odošlite.

Ukážka reportážnej fotografie:

Tajný život trhoviska (názov max. 140 znakov)

Povinná a najdôležitejšia časť: popiska alebo príbeh fotografie (max. 20 slov)
 
Pán Horváth často po záverečnej chodí na trh Miletičova, aby si vzal nepredanú zeleninu.
 
Reportážny kontext/riešenie problému: (Informácia o mieste, odkiaľ fotografia pochádza
a doplňujúci kontext, max 100 slov):
 
Predajkyňa na trhu Miletičova vložila nepredané, trochu nevzhľadné zemiaky do prepravky a nechala ich na polici pre ľudí, ktorí ich potrebovali. V minulosti ich hádzala do zeleného koša na bioodpad, spolu so zhnitými kúskami a listami. Pripojili sa k nej ďalší predajcovia, čím sa vytvorilo krásne spojenie medzi ľuďmi, ktorí sa nestretávajú, ale stále majú medzi sebou „tajné spojenectvo“. 
 

Vytvoriť Fotografia do súťaže reportážna