Vytvoriť Fotografia do súťaže kampanova

Prihlásiť fotografiu do súťaže Kampaňová fotografia

Prečítajte si o požiadavkách na kampaňovú fotografiu, pozrite si ukážku (Tvoríme si vlastnú smrť) a potom vložte názov práce, fotografiu (v kvalite aspoň 2 Mpix, formáte jpg, jpeg, tiff, png), popisku, vyplňte prihlášku a odošlite.

Ako sa líši inscenovaná od reportážnej fotografie?

  1. Pri vzniku fotografie si môžeme trochu pomôcť.
    Stále ide o fotografiu s reportážnym nádychom, fotenú v autentickom prostredí (exteriér alebo interiér), ale pravidlá sú menej prísne ako pri reportážnej fotografii, napr. je povolené respondentov režírovať, či použiť rekvizity.
  2. K tejto fotografii stačí sformulovať popisku.

Ukážka kampaňovej-inscenovanej fotografie:

Tvoríme si vlastnú smrť (názov max. 140 znakov)

Na rozdiel od živých organizmov, svojim spôsobom života znečisťujeme všetko okolo seba, aj samých seba. (popiska max. 20 slov)