Poznáme výsledky medzinárodného kola súťaže Mladých reportérov: Slovensku patrí jedna zlatá a dve strieborné priečky

Voda, ktorú nosíme. Foto: Dinis Cirne, Portugalsko
Vložil/a admin dňa 02.07.2024

(Tlačová správa CEA Trenčín, 2.7.2024) Slovenskí študenti opäť zažiarili v konkurencii mladých enviro-žurnalistov zo 46 krajín sveta. Spomedzi 248 príspevkov, ktoré postúpili    z národných kôl, získali tri ocenenia – jedno prvé a dve druhé miesta. Porota hodnotila predovšetkým originalitu spracovania témy, technickú kvalitu, mieru investigatívy i šírenie príspevku.

Zatiaľ najväčšia účasť v súťaži Mladých reportérov dokazuje, že mladých z celého sveta téma životného prostredia zaujíma. Víťazi sa v príspevkoch venovali širokému spektru environ-mentálnych problémov, týkajúcich sa napríklad vesmírneho odpadu, hlukového znečistenia, korálových útesov, mestských divokých lúk, obalového a potravinového odpadu, módy či medicíny. Víťazi o problémoch nielen informovali, ale aj predstavili premyslené riešenia na podporu pozitívnych krokov.

Slovenskí študenti zaujali porotu zloženú z novinárov, environmentalistov či zástupcov neziskových organizácii hneď viackrát. Lukas Vyhnalík a Nina Šidlíková získali zlato s článkom Malý filter veľkého problému, pričom porota ocenila najmä ich aktivistický prístup v pripravovanom projekte komunitnej záhrady. Článok o Sklenenej architektúre, ktorá je pohroma pre migrujúce vtáky od Hany Noščákovej si vyslúžil druhú priečku v najstaršej kategórii, vyzdvihnutá bola predovšetkým originalita a kvalitné spracovanie témy. Mária Jánošíková s videom Menej odpadu, viac ohľadu zaujala členov poroty autenticitou, ale tiež tým, že ponúkla mnoho ľahko realizovateľných tipov na udržateľnejší spôsob života. Mária s Hanou ako víťazky kategórie 19-25 rokov dostali zároveň pozvánku na medzinárodné stretnutie národných koordinátorov vzdelávacích environmentálnych programov, ktoré sa uskutoční v marci 2025 v Južnej Kórei.

„Pri príležitosti 30. výročia programu Mladí reportéri pre životné prostredie ma potešilo, že Mladí reportéri sa správali ako skutoční novinári, aby pochopili environmentálne problémy     v tejto oblasti a vysvetlili ich najširšej verejnosti,“ zhodnotil ročník Bernard Combes, programový špecialista pre vzdelávanie v UNESCO a člen poroty.

Víťazi súťaže získajú diplomy a ich práce budú zverejnené v medzinárodných médiách, na environmentálnych platformách či prezentované na konferenciách. Všetkých víťazov si môžete pozrieť na platforme Exposure.

Témou súťaže YRE v školskom roku 2024/25 je obnova ekosystémov, v nadväznosti na Dekádu OSN o obnove ekosystémov (2021 až 2030). Od budúceho školského roka zároveň pribudne nová kategória podcasting, ktorá poskytne novú platformu pre mladých lídrov na zdieľanie ich environmentálnych príbehov.

 

O programe YRE

Medzinárodný environmentálny vzdelávací program Young Reporters for the Environment koordinuje Foundation for the Environmental Education so sídlom v Kodani. Viac o súťaži https://www.yre.global/yre-competition23-24. Program YRE na Slovensku (www.mladireporteri.sk) od roku 2009 realizuje Centrum environmentálnych aktivít v Trenčíne a zastrešuje sieť Špirála.

 

Priložené obrázky
Voda, ktorú nosíme. Foto: Dinis Cirne, Portugalsko