Parkovisko v Trenčíne - asfaltová plocha

Parkovisko v Trenčíne - asfaltová plocha

V rámci rekonštrukcie futbalového štadiónu došlo k vybudovaniu nového parkoviska na úkor zelene.

Marianna Antaleczová ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo
Vzhľad areálu pri štadióne pred a po rekonštrukcii. Autor: Marianna Antaleczová
Na snímke vidno obrovskú vybetónovanú plochu a takmer žiadnu zeleň. Autor: Marianna Antaleczová
Betónová plocha nepridáva na kráse ani výhľadu na Trenčiansky hrad. Autor: Marianna Antaleczová
Rozdiel nameraných teplôt asfaltu na poludnie - na slnku a v tieni. Rozhorúčený asfalt môže dosahovať teplotu takmer 50 stupňov. Autor: Marianna Antaleczová
Na parkoviskách priateľských voči klíme je výrazne nižšia teplotu ako na vyasfaltovaných. Autor: Marianna Antaleczová
Teplotný rozdiel je citeľný aj pre ľudí pracujúcich v blízkosti novovybudovaného parkoviska. Autor: Marianna Antaleczová

Čitajte tiež

V rámci rekonštrukcie futbalového štadiónu došlo k vybudovaniu nového parkoviska na úkor zelene.

Meno autora/autorov: 
Marianna Antaleczová
Vek autora/autorov: 
13
Škola: 
ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo