9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra

Netrafil do hniezda?

,,Odtok z domácností v Pruskom tečie smerom cez rolu až k Váhu. Po ceste sa však vsiakne alebo vyparí," situáciu približuje Jakub, miestny obyvateľ obce, ,,nie je dobré, aby voda z práčky šla na rolu, kde sa pestuje napríklad kukurica, ktorú potom jeme."
 
Podľa miestneho obyvateľa situácia nedostáva svoje riešenie aj práve preto, že dedina nemá kanalizáciu. Ostáva nám len dúfať, že jej zavedenie situáciu čo najskôr vyrieši.
 

Tento drozd už nevzlietne. Príčinou môže byť otrávená krajina či zničené miesta pre život, aj v dôsledku nesprávne riešenej kanalizácie.

Meno autora/autorov: 
Mária Jánošíková

Druhá šanca pre plastové vrchnáky

Ako ste si mohli všimnúť, teraz je „v móde“ zbierať plastové vrchnáčiky. Pre dievčatko ležiace na onkológii, pre nejakého pacienta na drahý zákrok, ale aj pre rôzne spolky, združenia či zvieratá v núdzi. Mnohí z vás nevedia, prečo a ako im to môže pomôcť.

Zeleň na betóne?

Nová Dubnica je mladé mesto, ktoré bolo vystavané pred 60. rokmi v unikátnom architektonickom štýle socialistického realizmu. Autor návrhu, architekt JiříKroha, vytvoril hodnotné budovy a parky, ktorých ústredným centrom je námestie. To vždy bolo veľmi rušné.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Radka Lamačková, Miroslava Mrišová
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Súkromná základná škola Nová Dubnica

Zeleň ustúp, lebo MY BUDUJEME!

Záujmy človeka sú často nad zdravým rozumom. Snažíme sa prírodu pretvoriť tak, že ju často znivočíme a už nevrátime do pôvodného stavu.

Meno autora/autorov: 
Adela Pechová

Nebezpečná cesta za vzdelaním

V Opoji, na hlavnej ceste od Vlčkoviec, sú ľudia ohrození na životoch. Naši spolužiaci musia zvládnuť tento problém minimálne dvakrát denne, keď idú ráno do školy a poobede zas domov. Vybudovaním chodníka, aspoň na jednej strane cesty, sa budú chodci cítiť oveľa bezpečnejšie.

Meno autora/autorov: 
Laura Moravčíková

Meeting point

Stred obce Majcichov, pred obecným úradom a kultúrnym domom, je nielen miestom čakania na autobus, ale aj stretávania sa ľudí. Autobusová zastávka vyžaduje renováciu. Vysadená zeleň zas doplnenie drenáže. Možno stačí osloviť spoločenské organizácie v obci.

Meno autora/autorov: 
Viktória Mrvová, Laura Moravčíková, Lenka Adámková

Bezmocný

Bicyklisti nemajú odvahu prejsť cez križovatku pri železničnej stanici v Trnave, najmä počas rannej a popoludňajšej dopravnej špičky. Občas bezradne stoja na ostrovčeku.  Nakoniec sa rozhodnú využiť prechod pre chodcov.

Meno autora/autorov: 
Ema Dominová, Lucia Klučárová, Linda Töröková

Znečistenie rieky Nitra nepozná hranice

Rieka Nitra je dlhodobo jednou z najznečistenejších vodných tokov Slovenska. Najviac k nemu dochádza na hornom toku a jej prítokoch. Znečistenie ovplyvňuje nielen rieku Nitra, ale aj Váh, do ktorého sa vlieva a následne aj Dunaj. S vodami Dunaja pretečie slovensko-maďarské hranice.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Viktória Mrvová, Laura Moravčíková, Lenka Adámková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Jána Palárika Majcichov