9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra

Vytriedená pravda

Pomerne veľké množstvo ľudí je stále presvedčených, že vytriedený odpad končí na jednej kope na skládke alebo v spaľovni. Tento fakt potvrdila aj anketa o odpadoch, ktorú realizoval tím mladých reportérov zo ZŠ K.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Andrea Takácsová, Lukas Vyhnalík
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo

Blistre z liekov - patria na skládku?

Obal je neoddeliteľnou súčasťou každého lieku. Aby ho ochránil pred rôznymi vplyvmi, musí spĺňať prísne kritériá. Farmaceutické spoločnosti používajú viac druhov jednorazových obalov zo skla, plastu či hliníka, ktoré môže spotrebiteľ dať do triedeného zberu.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Samuel Nemček, Sofia Hlavatá
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Jána Palárika Majcichov

Dobrú chuť, planéta!

Celý svet počas dnešných dní trápi koronakríza. Pandémia spôsobila, že sú ľudia nútení zmeniť svoje doterajšie správanie. Bohužiaľ, táto zmena so sebou prináša oveľa väčšiu záťaž pre našu prírodu.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Radka Lamačková a Miroslava Mrišová
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Súkromná základná škola Nová Dubnica

Využívanie zrážkovej vody prináša mestám výhody

Na zmenšovaní negatívnych dopadov zmeny klímy sa môžu podieľať všetky mestá a obce tým, že budú udržateľne hospodáriť so zrážkovou vodou.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Adriána Henčeková
Veková skupina: 
19-25
Škola: 
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Práca, ktorá nevonia

Mladí sa zapojili do triedenia odpadu. Chceli si na vlastnej koži vyskúšať, ako sa cítia pracovníci triediacej linky. Množtvo rôzneho odpadu v nádobách na separovaný zber ich šokoval. Zápach z hnijúcich vyhodených potravín po čase prestali vnímať. Oni sa však stali vnímavejšími k svojmu okoliu.

Dotrieďovanie odpadu na zbernom dvore v Púchove.

Meno autora/autorov: 
Petra Vraníková

Príroda si poradí

Snažíme sa o technický pokrok a lámeme si hlavu nad tým, že príroda si vždy poradí. Ako je to možné?