3. Kvalita zdravia a života

Kultúra udržateľnosti

Vyradený vozeň električky T3 z roku 1960, v ktorom boli po prvý raz použité ako "moderné vybavenie" aj plasty, neskončil na smetisku. Aktivisti ho zmenili na mestský "kultúrny prostriedok" a previezli na Tyršovo nábrežie v Bratislave. Slúži na šírenie kultúry - organizáciu koncertov, komorných predstavení, performance, inštalácií a výstav, ale aj diskusií, prednášok, workshopov a edukatívnych projektov.

Meno autora/autorov: 
Hana Noščáková
Veková skupina: 
19-25
Vek autora/autorov: 
19
Škola: 
SOŠPg Bullova 3, Bratislava

Neviditeľný problém

Znečistenie ovzdušia je najväčším environmentálnym zdravotným rizikom v Európe a výrazne ovplyvňuje zdravie európskeho obyvateľstva, najmä v mestských oblastiach.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Simona Gerhátová a Laura Földes
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava

Zachránia kopytníky slovenské slaniská?

Vnútrozemské slaniská a slané lúky sú územia, kde často rastú vzácne druhy rastlín.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Aneta Štefančínová
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov

Čítanie s porozumením

Slovensko patrí medzi krajiny s povinnou školskou dochádzkou, napriek tomu sa zdá, že mnohí čítať nevedia. Inak  si Andrej nevie vysvetliť, že okolo tabule s nápisom "Zákaz vysýpať smeti" na horskom priechode Príslop v blízkosti jeho domova sa nájde vyhodené naozaj všetko, od plastov až po koberec.

Meno autora/autorov: 
Andrej Zjavka
Veková skupina: 
19-25
Vek autora/autorov: 
20
Škola: 
Spojená škola internátna, Námestovo

Znečistenie podkrovia im prinieslo novú perspektívu

Obyvatelia bytovky v Horných Ladcoch si počas 3 rokov prešli zlým obdobím. „Poklad“ vo forme netopiera navýšil vlastníkom bytovky prerábku o niekoľko tisícok euro a sťažil im podmienky pre život. Napriek všetkým problémom našli naozajstný poklad.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Cintia Izabela Mrvová
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad Váhom

Zmeníme sa niekedy?

Najčastejší odpad v prírode sú plasty, pričom by sme mali vedieť, že plastová taška sa v prírode rozkladá 10-20 rokov, plastové poháre 50 rokov. S plastovou fľašou a plastovým príborom môže príroda bojovať až 450 rokov.

Nabudúce, keď vyhodíte plastovú fľašu len tak do kríkov, budete vedieť, že tam ostane veľmi dlhý čas.

Nesprávne nakladanie s plastovým  odpadom nepriaznivo vplýva nielen na životné prostredie a klímu, ale vznikajú aj lokality plné plastov a mikroplastov, ktoré sa objavujú po celom svete. Toxické látky v telách vodných živočíchov cez potravinový reťazec ovplyvňujú aj naše životy. 

Plasty a mikroplasty neznečisťujú len oceány, väčšina odpadu kontaminuje rieky a pôdu.

Ako by sme mohli riešiť tieto problémy? Recykláciou, dobrovoľníckym zbieraním odpadu, treba informovať či upozorňovať mesto, písať návrhy na zlepšenie situácie a hlavne nevytvárať odpad.

Nelegálne vyhadzovanie odpadu do prírody v blízkosti rieky Váh, neďaleko mesta Nemšová.

Meno autora/autorov: 
Olívia Klimecká

Čistíme bez výčitiek

Hovorí sa, že čistota pol života. Na jednej strane chceme mať okolo seba všetko vyčistené, na druhej strane nám nevadí, že týmto spôsobom znečisťujeme prírodu. Dá sa teda dosiahnuť čistá domácnosť bez dopadu na prírodu? Žiaci z Námestova urobili praktický pokus pri čistení drezu v školskej kuchyni.

Meno autora/autorov: 
Anežka BLažeňáková, Edita Repková, Sofia Jančová
Veková skupina: 
19-25
Vek autora/autorov: 
17,17,21
Škola: 
Spojená škola internátna, Námestovo