3. Kvalita zdravia a života

"Čosi zhnité je v tom našom svete..."

To nie je bohužiaľ len parafráza na známu Shakespearovu hru, v ktorej sa ďalej hovorí "čo je raz zhnité, už sa nepremení späť na zdravý plod".

Meno autora/autorov: 
Tomáš Zenka

Srdce fajčiara

Niektorí fajčiari vraj nemajú srdce. Tento fajčiar si ho vytvoril zo špakov cigariet. Tomu sa hovorí láska k závislosti. 

Meno autora/autorov: 
Radka Lamačková

Prírodný Second-Hand

Topánky a oblečenie, ktoré vyzeli vo výklade v obchode inak. Teraz sa dostali do výkladu hamby, ktorý odzkadluje hlúposť a nezodpovednosť spoločnosti.

Meno autora/autorov: 
Jennifer Paulína Muráriková, Katarína Božiková

Príliš malý kôš, ale poslúžil

Človek si vždy vie poradiť. Nechceme vidieť odpad? Skryme ho!

Meno autora/autorov: 
Nina Dzimková

Relax pri vode

Znečistenie okolia vodných tokov na Slovensku je viditeľné najmä po zime. Topiaci sa sneh odkrýva brehy a ukazuje ľuďom ich úctu k najvzácnejšej tekutine na Zemi.          

Meno autora/autorov: 
Naďa Neuvirtová

Obdarovaný slimák

Odpad existuje, odkedy existuje život. V prírode sú odpady zvierat či rastlín surovinami pre ďalšie organizmy. Odpad, ktorý vzniká v dôsledku ľudskej činnosti predstavuje výrazný problém. Doposiaľ sa nenašiel žiaden odberateľ, ktorý by ho prirodzenou cestou vedel spracovať a zužitkovať bez zvyšku.

Meno autora/autorov: 
Nina Dzimková

Fajčenie škodí prírode

O nebezpečenstve fajčenia cigariet sa hovorí často, o hrozbách spôsobených cigaretovými ohorkami omnoho menej. Podľa istej štúdie sa pritom ich nebezpečenstvo pre životné prostredie vyrovná toxickému odpadu, ako sú batérie, alebo staré elektronické prístroje.

Meno autora/autorov: 
Boris Buček

Hello Nature

Recykláciou hliníka sa ušetrí až 95% energie potrebnej na jeho výrobu z hliníkovej rudy – bauxitu. Medzi najväčších znečisťovateľov životného prostredia patria práve hlinikárne.

Meno autora/autorov: 
Boris Buček

Stratená v prírode

Slovensko zaostáva v recyklovaní obalov zo skla za ostatnými krajinami EÚ.  Nedokážeme recyklovať ani 40 percent obalov zo skla, pričom európsky priemer je viac ako 68 percent.

Meno autora/autorov: 
Norbert Frankovič