3. Kvalita zdravia a života

Dobrú chuť, planéta!

Celý svet počas dnešných dní trápi koronakríza. Pandémia spôsobila, že sú ľudia nútení zmeniť svoje doterajšie správanie. Bohužiaľ, táto zmena so sebou prináša oveľa väčšiu záťaž pre našu prírodu.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Radka Lamačková a Miroslava Mrišová
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Súkromná základná škola Nová Dubnica

Prikázaný smer pre zeleň

Na zrekonštruovanom námestí v Trenčíne veľa miesta pre zelené plochy nezostalo. Má presne vymedzený priestor okolo fontány. Ľudia ju často vyhľadávajú. Preto ju mesto takto označilo. 

Zeleň v meste má presne určené miesto. Inde na námestí ju nehľadajte.

Meno autora/autorov: 
Simona Zboranová

Sadia si budúcnosť

Žiaci a žiačky sa snažia o premenu školského pozemku s okrasnou funkciou na "jedlé miesto". Na hodinách Techniky pracujú na zveľaďovaní školskej záhrady i ostatných častiach škol. pozemku. Vďaka tejto aktivite si viac vážia to, čo vytvoria. A vedia, že po nich niečo zostane aj pre tých, čo prídu do školy až po ich odchode.

Výsadba ovocných stromov a krov na ZŠ Mládežnícka v Púchove, v zmysle hesla "jedlo na dosah ruky".

Meno autora/autorov: 
Petra Vraníková

Toxické jednohubky

Cigaretové ohorky sú najrozšírenejší druh odpadkov v mestách aj v prírode.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Michaela Hermanová, Leo Klein, Emil Slimák, Patrik Poltársky
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava

Práca, ktorá nevonia

Mladí sa zapojili do triedenia odpadu. Chceli si na vlastnej koži vyskúšať, ako sa cítia pracovníci triediacej linky. Množtvo rôzneho odpadu v nádobách na separovaný zber ich šokoval. Zápach z hnijúcich vyhodených potravín po čase prestali vnímať. Oni sa však stali vnímavejšími k svojmu okoliu.

Dotrieďovanie odpadu na zbernom dvore v Púchove.

Meno autora/autorov: 
Petra Vraníková

Kupujeme viac ovocia či obalov?

Z celkového počtu vyrobených plastov tvoria až 40 percent jednorazové obaly, ktoré sa použijú na balenie potravín. V Európskej únii sa do plastových obalov balí enormných 37 percent potravín. Väčšina obalov sa použije iba raz. Časť z nich skončí na skládkach, kde sa spália, mnohé však priamo znečisťujú životné prostredie. Viac než polovicu plastového odpadu, ktorý sa nachádza na plážach, tvoria práve výrobky na jednorazové použitie, čo sú aj obaly na potraviny. Ak spotrebitelia prestanú kupovať balené výrobky, dajú tým jasný signál výrobcom, aby množstvo balených výrobkov zredukovali, alebo ich úplne z trhu úplne odstránili. Máme to vo vlastných rukách.

 

Skoro každý druh zeleniny a ovocia má v supermarketoch svoju balenú verziu. Niekedy dokonca inú ako plastovú variantu nenájdeme.

Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová, Chiara Kamila Repaská

Zelovoc za činžiakom

V Spišskej Novej Vsi sa na sídlisku Tarča nachádza záhradkárska oblasť. Záhradky patria prevažne obyvateľom sídliska, ktorí si na nich pestujú vlastnú zeleninu, vysádzajú ovocné stromy, kríky a iné plodiny, čím sa stávajú sebestačnými a sezónne potraviny tak nemusia kupovať v supermarketoch. Znižujú tým odpad, ktorý vzniká pri kúpe balenej zeleniny či ovocia a nepodporujú dovoz potravín zo zahraničia. Okrem toho používajú záhradkári zväčša prírodné hnojivo, čím znižujú riziko chemického zamorenia pôdy.

Obyvatelia si vo vlastných záhradkách môžu dopestovať domáce plodiny napriek tomu, že bývajú na sídlisku.

Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová