3. Kvalita zdravia a života

Zemiak v hlavnej úlohe

Spojená škola internátna v Námestove organizovala deň zdravej výživy, v rámci ktorého prezentovala obyčajný ľuľok zemiakový, pre verejnosť známejší ako zemiak.

 

Meno autora/autorov: 
Daniel Filo, Marián Marcinka, Oliver Joaquim
Veková skupina: 
19-25
Vek autora/autorov: 
20,15,17
Škola: 
Spojená škola internátna Námestovo

Zastrešenie nežnej mobility

Na základnej škole v Sládkovičove žiaci uprednostňujú pešiu chôdzu, biicykel, či kolobežky. Chýbalo im však dôstojné stojisko pre bicykle. Všimli si to aj samotní rodičia, a tak spoločne so školou a mestom vypracovali projekt, ktorý bol úspešný. Žiakom tak postavili nové stojisko na bicykle, ktoré si všetci hneď rýchlo obľúbili a začali využívať. 

Meno autora/autorov: 
Matúš Kopas
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
14
Škola: 
ZŠ K.Kuffnera Sládkovičovo

Bezpečné miesto pre zvieratá aj ľudí

Všetko sa to začalo dropom, ohrozeným najťažším lietajúcim európskym vtákom. Pred rokmi, keď sa tento vták ešte nachádzal na území dolného Žitného ostrova, vzniklo na jeho ochranu stredisko a chovná stanica.

Krst Bylinkovej špirály

Krstenie prebehlo na školskom dvore gymnázia počas dňa Zelenej školy 2023. Študenti sa mohli dozvedieť o dôležitosti biodiverzity v prírode, mestách, či aj u nich na záhrade.

Meno autora/autorov: 
Hana Holbusová
Vek autora/autorov: 
15
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad váhom

Deň uprostred noci

Svetelné znečistenie mení cirkadiálny rytmus ľudí aj zvierat, zhoršuje ich zdravotný stav, prispieva k zvyšovaniu CO2, je energeticky náročné a narušuje ekosystém, v ktorom sa nachádza. Zdroj svetla sa nachádza vo vzdialenosti 8 km od miesta fotografovania a pri zamračenom počasí je viditeľný až z 50 km vzidaleného mesta. Záber je zostrojený po úplnom zotmení, v noci, z balkóna rodinného domu. Pre posúdenie intenzity svetla - na balkóne je možné si čítať bez pridania ďalšieho osvetlenia. Problém prebehol aj cez sociálne siete, ľudia popisovali dopad, ktorý svetelná simulácia letných dní počas celého roka formou umelého osvetľovania má. Producent ho komentoval tvrdením, že používa svetelné štíty a tak svetlo neškodí. Svetelný prečin na ekosystéme u nás zatiaľ nemá trestnú sadzbu a tak sa javil ako nepostihnuteľný. Vyriešila ho energetická kríza.  

Zdroj informácií : https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-he/products/etc-he-products/etc-he-report-2022-8-review-and-assessment-of-available-information-on-light-pollution-in-europe

Slnečné záhrady simulujú osvetlením letné dni, aby produkovali paradajky po celý rok. Aký je dopad na ľudí a prírodu v okolí?

Meno autora/autorov: 
Júlia Noščáková

Priatelia mamičiek sú nepriateľmi Zeme

Na svete sa denne narodí niekoľko miliónov detí. Všetky potrebujú plienky, ktorých zloženie sa od začiatku ich používania až dodnes veľakrát zmenilo. Moderná doba priniesla jednorazové plienky, ktoré sú najobjemnejšou zložkou odpadu v domácnosti s malým dieťaťom. 

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Ema Osúchová
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad Váhom

Ako si zvykáme na triedenie kuchynského odpadu

Na jar roku 2022 začala mestská časť Bratislavy zavádzať triedenie a zber kuchynského odpadu. Nevytriedený bioodpad inak putuje na skládky a tvorí množstvá metánu, urýchľujúceho klimatické zmeny. Naopak, ten vytriedený sa v priemyselnej kompostárni mení na substrát, obohacujúci pôdu. Preto je dôležité zavádzať triedenie ako prirodzenú súčasť nášho života.

Meno autora/autorov: 
Nina Kopáčková, Natália Pospiš, Teodor Trebula, Monika Ihringová
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
11 a 12
Škola: 
CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava

Záhrada pre dvadsiate prvé storočie

Rašelina je obľúbený substrát používaný na pestovanie kyslomilných rastlín ako sú čučoriedky, azalky, brusnice či rododendrony.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Mária Jánošíková
Veková skupina: 
19-25
Škola: 
Prírodovedecká fakulta Masarykovej univerzity v Brne