15. Život na pevnine

Príroda sa o seba postará

Po kalamite v roku 2004 bola časť území Tatranského národného parku ponechaná bez ľudského zásahu. "Práve tieto miesta sa dokázali najlepšie obnoviť," tvrdí dlhoročný ekológ a ochranár Erik Baláž.

Meno autora/autorov: 
Katarína Léniusová, Aneta Štefančínová, Lucia Klučárová, Tadeáš Letko, Gregor Šturdík
Vek autora/autorov: 
18, 15, 13, 15, 13
Škola: 
Škola umeleckého priemyslu v Košiciach, Gymnázium Jána Adama Raymana, ZŠ Jána Palárika Majcichov, ZŠ Jána Zemana

Malá cena, veľká hodnota

11-ročná Simona cestou zo školy stretla matku so synom, ktorí vyberali zo žĺteho kontajnera zálohované fľaše a plechovky. Ich odovzdanie do automatu im zabezpečí financie na stravu. Mladá reportérka im priniesla PET obaly, ktoré sa nechce žiakom odnášať do vzdialených automatov a tak zorganizovali ich zber priamo v škole do špeciálnej nádoby, raz do týždňa ich odnášajú a peniaze darujú.

Meno autora/autorov: 
Simona Gerhátová a Zuzana Chamrazová
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
11
Škola: 
CZŠ Narnia, Bratislava

Festival Iné cesty prilákal tento rok prírodovedcov, spisovateľov a i hudobníkov

Vložil/a Mária Jánošíková dňa 09.04.2022

Cestovatelia, ktorí nekomerčným spôsobom navštívili úžasné miesta zemegule, opäť zavítali na festival Iné cesty v Košiciach.

Biodiverzitu chránia pílením stromov

Nepôvodné balkánske druhy drevín - borovica čierna a jaseň mannový, vysádzané v minulom storočí v Tematíne, zarastaním neúrodných lesných pozemky nepriaznivo ovplyvňujú vzácny a chránený biotop špecifický pre toto územie. V súčasnosti je ťažiskom starostlivosti o Územie európskeho významu v rámci projektov realizovaných organizáciou Bratislavské regionálne ochranárske združenie potláčanie a likvidácia týchto nevhodne vysadených druhov.

Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová
Veková skupina: 
15-18
Vek autora/autorov: 
18
Škola: 
Gymnázium Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade 4666/7

Na Tematíne chránia poniklece pílami

Nepôvodné druhy drevín vysadené v minulom storočí v Tematínskych vrchoch nepriaznivo ovplyvňujú vzácny a chránený biotop špecifický pre toto územie. V dôsledku zalesňovania tu boli v období 50. – 90. rokov vysadené balkánske druhy drevín – borovica čierna a jaseň mannový. V súčasnosti sa preto ťažisko starostlivosti o ÚEV v rámci projektov realizovaných organizáciou Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) sústreďuje na potláčanie a likvidáciu týchto nevhodne vysadených druhov.

Práve hmyz a rastliny významné pre túto oblasť, napríklad klinček včasný Lumnitzerov a poniklec veľkokvetý, potrebujú na rast a prežitie dostatok otvorených plôch. To je jedným z dôvodov pre odstraňovanie borovíc a jaseňov, ktoré vďaka ich prispôsobivosti a nenáročnosti zarastajú veľké plochy.

Zachovanie chránených druhov rastlín ako poniklec veľkokvetý vyžaduje v Tematínskych vrchoch odstraňovanie nepôvodných druhov drevín ako borovice a jasene.

Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová

Žabie taxi

V mestskom lesoparku sa snažia dostať k vodným plochám jazier žaby. Na podnet pedagóga sa skupina študentov - dobrovoľníkov rozhodla urobiť im žabie taxi a prepraviť ich bezpečne na miesto párenia. Zábrany naťahali ochranári, dobrovoľníci chodia sami so svojou výbavou - vedierkom a rukavicami. Žaby čakajúce pri zábrane  zodvihnú, prenesú až k vode a tam ich vypustia. Pomáhajú tak udržiavať unikátnosť a biodiverzitu prostredia lesoparku. 

Meno autora/autorov: 
Hana Noščáková
Veková skupina: 
15-18
Vek autora/autorov: 
18
Škola: 
SOŠPg Bullova . Bratislava

Zmena perspektívy

Každoročne na jar musia žaby počas cesty do jazier, kde sa pária, prekonávať prekážky. Jednou z nich je asfaltová cesta, na ktorej mnohé z nich zomierajú pod kolesami áut. Dobrovoľníci vytvárajú koridory a premiestňujú žaby, čím podporujú biodiverzitu a udržateľnosť prostredia, ktoré je súčasťou ekosystému ich migračnej trasy omnoho dlhšie, ako asfaltová cesta. Tak dobrovoľníci pomáhajú žabám prekonávať prekážku, ktorú im do cesty postavili ľudia.

Žaby, ktoré migrujú z lesa do jazier, zachraňujú pred smrťou pod kolesami áut dobrovoľníci.

Meno autora/autorov: 
Hana Noščáková

Tajný život mŕtvych listov

Už tri roky sa snažia na CZŠ Narnia navrátiť k biodiverzite v areáli školy. Prvý rok nechali opadané lístie ako súčasť ihriska (divokého kútu a aj kompostu). Na jar pri prvom slnečnom dni začali z neho vyliezať jeho obyvatelia. Privítali ich, keďže uprostred bratislavského sídliska sú vzácni. Zároveň im pomôžu ako predáátori chrániť rastliny,  ktoré vysadiili - v tomto prípade ruže pred voškami.

Lienky a iný hmyz na jar vyliezajú spod kopy lístia, ktorú po prvý raz nechali v areáli školy.

Meno autora/autorov: 
Monika Mikesková

Malá cena, veľká hodnota

Od 1.1. 2022 bol na Slovensku spustený systém zálohovania plastových obalov a plechoviek na nápoje. Dajú sa kúpiť všade, vrátiť ale len vo vymedzených automatoch, ktoré sú ale často aj kilometre vzdielané. Navyše, automatov je málo a bývajú plné. Ľudia tak hádžu obaly v lepšom prípade do kontajnerov na plasty, ktorých je dostatok, alebo len tak na zem.

Pri odchode zo školy si reportérka všimla matku s dospelým synom, ktorí mali veľké tašky a zastavili sa pri kontajneri. Ukázalo sa, že sa snažia zachrániť mierne pokrčené, no nie znehodnotené obaly. Tie potom odnášajú a v automate menia za finančný obnos na kúpu potravín.

Keďže v škole zhromažďujú práve zálohované obaly z bufetu, ktoré žiaci nepovažujú za efektívne nosiť do vzidaleného automatu, vrátila sa reportérka do školy a priniesla im nepoškodené obaly vo  vreci. Poďakovali sa a dohodli, že v konkrétnom čase budú reportéri prinášať nazbierané obaly ku kontajneru, kde sa stretnú a odovzdajú im ich.

Obaly, ktoré sú žiakom v škole "na ťarchu" sú tak pomocou pre tých, ktorí si za ne zabezpečia základné potraviny. Reportéri sa rozhodli vymyslieť systém, ktorí by takto pomohol viacerým a viacerých miestach.

Žena so synom, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov, pátrajú v kontajneri po zálohovaných obaloch. Každý cent za vrátenie sa počíta.

Meno autora/autorov: 
Simona Gerhátová