15. Život na pevnine

Život pod kolesami

Lužný les pri Sládkovičove (Vincov Les). Vždy na jar tu kvitnú snežienky a ľudia sem radi chodia na vychádzky.

Lesy sú tu aj pre ľudí na oddych a relax, ale sú tu aj ľudia pre lesy?

Príroda si vždy nájde svoju cestičku, ale nie je to cesta pre autá.

Človek neustále ovplyvňuje kolobeh života v prírode, napríklad aj jazdou traktorov v lese.

Meno autora/autorov: 
Lukas Vyhnalík

Spoločnými silami pomôcť dune

Prírodná rezervácia Sládkovičovská duna, v ktorej platí štvrý stupeň ochrany, je v správe štátnej ochrany prírody Dunajské luhy. Dobrovoľníci z OZ Ponvágli v spolupráci so ŠOP SR invazívne rastliny nielen monitorujú, ale sa aj snažia odstrániť pravidelnými brigádami.  Za účelom likvidácie náletových kríkov (kustovnica cudzia a iné) sa dňa 12.3.2022 takejto brigády zúčastnili aj niektorí žiaci a rodičia zo ZŠ K. Kuffnera v Sládkovičove.

Dobrovoľníci odstraňujú invázne rastliny v prírodnej rezervácii Sládkovičovská duna

Meno autora/autorov: 
Oliver Brunner

Invázne rastliny na dune v hľadáčiku

Výskyt inváznych rastlín (ako je kusturica, trnka, agát, bršlen, pajaseň...) je pravidelne monitorovaný dobrovoľníkmi a pracovníkmi z CHKO Dunajské luhy, ktorí následne pracujú na ich odstraňovaní. Invazívne rastliny, ktoré sú nepôvodné, vytláčajú pôvodné rastliny zo svojho okolia. Majú málo prirodzených škodcov a veľmi sa im darí rýchlo sa rozrastať a tienia tenkolistým trávam - pieskomilným rastlinám. Každoročne sa vykonávajú brigády, kde sa dobrovoľníci snažia odstrániť chemicky alebo mechanicky tieto invazívne rastliny, aby sa zachovala biodiverzita pieskomilných rastlín.

Dobrovoľníci a pracovníci z CHKO Dunajské luhy monitorujú výskyt inváznych rastlín

Meno autora/autorov: 
Andrea Takácsová

Slováci si na zálohovanie stále zvykajú

Od začiatku roku 2022 sa na Slovensku zálohuje. Slováci si museli zvyknúť, že plechovky a PET fľaše s označením ,,Z,, už nepokrčia, ale odnesú do obchodu s odberným automatom.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Nina Šidlíková, Marianna Antaleczová, Lukas Vyhnalík, Oliver Brunner
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo

Život pod kolesami

 Na území lužných lesov sa v tomto období vyskytujú jarné byliny, napríklad snežienka jarná. Tieto lesy ľudia využívajú na prechádzky a relax, ale je naozaj nutné, aby sa ľudia aj v prírode premávali autami?

Meno autora/autorov: 
Lukas Vyhnalík
Vek autora/autorov: 
14
Škola: 
ZŠ Karola Kuffnera Sládkovičovo

Zálohovanie - spojenie (ne)príjemného s užitočným

Filip si minul vreckové. Našiel pohodenú zálohovateľnú plechovku, potom fľašu a ďalšiu... rozhodol sa zbierať a vrátiť ich do zálohomatu. 

Druhý dych v Hostinci u Klačkov

Grafici Digitálnych médií zo SOŠ Stará Turá natočili videoreportáž a napísali článok o projekte Druhý dych. V Hostinci U Klačkov tento projekt podporuje prirodzený rozvoj komunity v harmónii so životným prostredím. Cesta na pohorie pod Veľkou Javorinou je obohatená o príjemné prostredie.
Zrekonštruovaný Hostinec u Klačkov sa nachádza v blízkosti pohoria Veľká Javorina. Šikovné ruky mladomanželov Lucky a Branislava dali tomuto prostrediu druhú
šancu na život.
 

Výzva Open III vyvrcholila Malokarpatskou misiou

Niekoľkomesačná práca mladých reportérov na výstupoch z odpadovej výzvy Open III., ktorá niesla pracovný názov “Rozhovory pri kontajneri”, vyvrcholila v teréne. Čo trápi, ale aj teší obyvateľov Pezinka, zisťovali počas trojdňovej misie v Malých Karpatoch na sklonku októbra.

Konferencia BIOMIMIKRY predstavila pedagógom nové vzdelávacie materiály

Tridsiatka účastníkov, primárne pedagógov z celého Slovenska, sa inšpirovala prírodou priamo z jej zdrojov - u zvierat na pôde bojnickej zoologickej záhrady.

Workshop v Trenčíne odmenil Mladých reportérov možnosťou pracovať po boku profesionálov

Práca v teréne je základným kameňom úspešnej reportáže. Po celých mesiacoch v online priestore sa k nej mladí novinári vrátili na tradičnom júnovom workshope. Pozvánkou boli ocenení reportéri z celého Slovanska, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v národnom kole súťaže. 

Študenti, pedagógovia a lektori sa stretli v druhý  júnový týždeň na chate Trubárka pri Trenčíne. Žiakov rozdelili na 8 tímov. Každá skupinka sa venovala jednej lokálnej téme.