15. Život na pevnine

Bez včiel neodídem

Otec včelári desať rokov, odkedy sprevádzal dedka pri pomoci susedovi. Doma v záhrade má štyri úle, nevyváža do lesov, k poliam, aby nelietali na chemicky ošetrované rastliny. Med má pre vlastnú spotrebu, nepredáva. Dcéra otcovi pomáha pri odviečkovaní a so stáčaním medu. Bez včiel si rodina nevie predstaviť svoj týždeň.

Meno autora/autorov: 
Veronika Bobíková
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
13
Škola: 
ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo

Jarná nevesta

Prebúdzajúca sa príroda po dlhej a chladnej zime každému vyčarí úsmev na tvári.

Odvrátená tvár novobanského Tajchu

Novobanský Tajch je obľúbeným rekreačným miestom nielen vďaka krásnej prírode, upravenému okoliu, ale aj kultúrnemu životu. Areál je tiež východiskovým bodom viacerých značených trás pre turistov aj cyklistov.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Žaneta Gajdošová, Viktória Katarína Drapáková, Tamara Vozárová, Tadeáš Letko, Karin Rajnohová
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Základná škola Jána Zemana

Ochrana mokrade stále aktuálna?

Ľudia v okolí mesta Sládkovičovo ani nevedia, že majú v blízkosti mokrade. Informačné tabule chýbajú.

To ale neznamená, že mokraď nemáme chrániť. Je dôležitá pre svoju druhovú rozmanitosť rastlín a živočíchov, kotré sú charakteristické iba pre mokrade.

Na svetový deň mokradí sa na škole v Sládkovičove žiakom vysvetľovala potreba chrániť tieto mokrade a práve túto, Úľanskú, ktorú majú najbližšie.

Nájdená stará tabuľa už nie je aktuálna a novú nechystajú

Meno autora/autorov: 
Nina Šidlíková

Bez servítky

Fotografia vznikla na periférii Nového Mesta nad Váhom, ktorá je záhradkárskou osadou a v blízkosti útulku psíkov. Je to hrozba nielen pre ľudí, ale najmä pre zvieratá, ktoré sú zvedavé a môžu sa ľahko poraniť. 

Nedávajme si servítku pred ústa a hovorme aj za tých, ktorí nemôžu.

Pri prechádzke našiel psík niečo, čo určite do prírody nepatrí. Takýto piknik si niekto pripravil bez ohľadu na možné dôsledky.

Meno autora/autorov: 
Vanesa Samborská

Odhaľovanie vtáčej krimi

Úľanská mokraď s rozlohou približne 18 tisíc hektárov je chráneným územím už od roku 2008. Účelom je predovšetkým ochrana jednotlivých druhov vtákov európskeho významu a biotopu sťahovavých druhov. Polícia SR spoločne s OZ Ochrana dravcov spolupracuje na odhaľovaní vtáčej kriminality a v ako jednej z mála európskych krajín, sa to na Slovensku robí pomocou špeciálne vycvičených psov na vyhľadávanie otrávených návnad. To pomáha nielen kriminalitu odhaľovať, ale aj znižovať jej mieru. Ako taká terénna obhliadka vyzerá ukázal mladým reportérom v marci 2022 Martin Hupka, zástupca vedúceho poriečneho odd.odboru poriadkovej políci.

Odhaľovanie vtáčej kriminality v spolupráci s políciou žne úspechy - prevencia pomáha

Meno autora/autorov: 
Andrea Takácsová

Dunajské luhy potrebujú kozy a dobrovoľníkov

Duny a pieskové presypy sa ocitli na pokraji zániku.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Andrea Takácsová, Oliver Brunner
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo