15. Život na pevnine

Ako na Nový rok, tak po celý rok

Slovenská republika patrí medzi tie krajiny, kde ľudia oslavujú príchod roka strieľaním ohňostrojov. Napriek tomu, že ide o mimoriadne hlučný a finančne náročný prejav radosti, škodí aj prírode. Plaší zvieratá a pozostatky pyrotechniky sa často nechávajú voľne pohodené v prírode počas celého roka. Takto vyzerá použitá pyrotechnika po 4 mesiacoch od osláv. Nebolo by lepšie pyrotechniku zakázať či aspoň eliminovať ako to je vo viacerých krajinách západnej Európy? Oplatí sa táto chvíľa radosti, keď vidíme jej dôsledky? V roku 2022 sa objavili prvé úspešné snahy presadiť zákon, ktorý by obmedzil používanie pyrotechniky na Slovensku. Podarí sa to? 

Pozostatky novoročných ohňostrojov vidieť v prírode počas celého roka.

Meno autora/autorov: 
Peter Vavrinec

Celý šatník v jednom kufri

Šaty majú v spoločnosti veľký význam. Vyjadrujú našu osobnosť, náladu ale aj náboženstvo a hodnoty. Oslavujú našu kultúru  a pomocou oblečenia sa dokážeme spojiť s našimi predkami.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Šárka Lamačková, Radka Lamačková
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Súkromná základná škola Nová Dubnica

Zálohová-NIE

Nový systém zálohovania plechoviek a plastových fliaš na Slovensku je pomerne úspešný. Avšak, nie všetky fľaše či plechovice prístroj určený na výkup zoberie. Jasný symbol "Z" musí niesť každý vratný výrobok, inak ho stroj vyradí. Mnohí zákazníci si však tento symbol nevšímajú a do prístroja tlačia aj nezálohované obaly. Tie prístroj nezoberie a nahnevaný zákazník ich často necháva v predajni a frustrovaný odchádza preč. V prevádzkach sa tak denne hromadia fľaše a plechovice, ktoré musí obsluha odstraňovať vlastnými kapacitami. Vyriešilo by tento problém umiestnenie košov na triedený odpad v blízkosti prístrojov určených na výkup? Alebo by pomohlo skôr vzdelávať neporiadnych ľudí a pripomenúť im, že si majú svoj odpad odniesť do svojho koša? 

Nový systém zálohovania plechoviek a plastových fliaš na Slovensku je pomerne úspešný. Mnohí si však stále nezvykli nerobiť neporiadok.

Meno autora/autorov: 
Peter Vavrinec

Na pohrebe stromu

V rámci mestskej časti mesta Nová Dubnica boli popri frekventovanej ceste vysadené staré stromy. Vek stromov sa podľa odhadov pohyboval minimálne na desiatky, ak nie stovky rokov. Cesta k tejto mestskej časti sa však počas posledného obdobia stala aj miestom, kde sa často nedodržiava predpísaná rýchlosť. Výsledkom toho sú časté autonehody, ktoré sa však bohužiaľ často končia smrťou - nárazom auta do stromovej aleje. Miestne úrady sa po poslednom incidente rozhodli stromy popri ceste radšej zrezať, pričom dôvodom má byť ich zlý stav. Je nutné si však uvedomiť, že stromy popri cestách však nemôžu za spôsobené dopravné nehody. Rástli tam často skôr ako sa tam cesta postavila. Stromy nemožno viniť za tieto smutné situácie. Stromy sa nakoniec tiež stávajú obeťami zlej dopravnej sitácie na Slovensku. Skúsme aj prostredníctvom tejto fotografie šíriť toto posolstvo. 

Fotografia je z 2. apríla 2022

Po tragickej dopravnej nehode, spôsobenej nárazom do stromu, bolo rozhodnuté o jeho odstránení. Stromy ale nemôžu za dopravné nehody.

Meno autora/autorov: 
Peter Vavrinec

Nový začiatok v použitých topánkach

V škole nám pribudli noví spolužiaci z Ukrajiny. So svojimi rodinami utiekli pred vojenským konfliktom z rodnej krajiny.  Naša škola sa rozhodla zorganizovať pre nich materiálnu pomoc vyhlásením zbierky. Pomocnú ruku novým žiakom poskytla aj naša škola. Vyhlásila zbierku oblečenia, školských pomôcok..., ale aj obuvi .

Zbierka obuvi v ZŠ Majcichov. Aj takto pomáhajú svojim novým spolužiačkam a spolužiakom z Ukrajiny.

Meno autora/autorov: 
Lucia Klučárová

Netopiere nestratili svoje útočisko

Obyvatelia bytového domu v Horných Ladcoch zistili, že majú kopu nových susedov. Kolónia netopierov a iných chránených živočíchov sa usídlila v podkroví trojposchodovej bytovky.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Cintia Izabela Mrvová, Hana Holbusová
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad Váhom