15. Život na pevnine

Oslavujú Silvestra aj zvieratá?

Top sezóna vo Vysokých Tatrách je spojená so silvestrovskými pobytmi a ich negatívnym vplyvom na prostredie najstaršieho národného parku na Slovensku. Vý

„Zničenie“ slovenskej pýchy

Pred 18 rokmi sa cez Tatry prehnal orkán, ktorý zničil väčšinu územia TANAPu. Po rokoch vidíme, že les sa postupne spamätáva. Ľudia v spolupráci s lesníkmi sa snažili pomôcť tým, že vysadia mladé smreky.  Časom sa ale ukázalo, že najlepšie riešenie na záchranu TANAP-u je nechať prírodu na pokoji. 

Meno autora/autorov: 
Alexander Piršč, Hana Holbusová, Michaela Danišová, Sofia Slávikova, Júlia Noščáková
Vek autora/autorov: 
18, 14, 14, 14, 16
Škola: 
Škola umeleckého priemyslu v Košiciach, Gymnázium Dubnica nad Váhom, SZŠ NDCA, OA Račianska Bratislava

Cestou na Popradské pleso

Mladí reportéri skúmali rôzne tatranské témy - stret človeka s medveďom, obnovu lesa po kalamite, ale aj vplyv zasnežovania na prírodu. Cestou obdivovali krásy TANAP-u.

Meno autora/autorov: 
Šárka Lamačková, Hanka Zubová
Vek autora/autorov: 
12, 13
Škola: 
SZŠ NDCA

„Nič“ znamená veľa

Tatry turistov potrebujú, ale takých, ktorí v tichosti obdivujú, nevstupujú do terénu mimo turistických chodníkov a neničia. Naše malé, ale prekrásne veľhory si potrebujeme strážiť ako oko v hlave. Pred nezodpovednými návštevníkmi TANAP-u, ale aj výstavbou ďalších apartmánov či atrakcií.

Meno autora/autorov: 
Hanka Noščáková, Vanesa Samborská
Veková skupina: 
15-18
Vek autora/autorov: 
18
Škola: 
SOŠ Pedagogická Bratislava, Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom

Posmrtný život

Podľa aktivistu, filmára a ochranára Erika Baláža, je aj odumretý strom miestom, ktoré poskytuje domov pre iné živočíchy. 

Meno autora/autorov: 
Matúš Kopas
Vek autora/autorov: 
13
Škola: 
ZŠ K. Kuffnera

Mŕtvy medzi živými

Aj nešťastie v živote stromu môže predstavovať príležitosť pre život živočíchov, napríklad hmyzu. I keď sa to nezdá, aj mŕtvy strom je dôležitý pre život v miestnej prírode. 

Meno autora/autorov: 
Matúš Kopas
Vek autora/autorov: 
13
Škola: 
ZŠ K. Kuffnera

Je najlepšie robiť nič?

Botanička Blažena Sedláková zo správy TANAP-u vysvetľuje, aké dopady majú zásahy ľudského faktoru na našu prírodu.

Meno autora/autorov: 
Katarína Léniusová, Aneta Štefančínová, Lucia Klučárová, Tadeáš Letko, Gregor Šturdík
Vek autora/autorov: 
18, 15, 13, 15, 13
Škola: 
Škola umeleckého priemyslu v Košiciach, Gymnázium Jána Adama Raymana, ZŠ Jána Palárika Majcichov, ZŠ Jána Zemana