15. Život na pevnine

Zodpovednosť nie je len o rúškach

V Spišskej Novej Vsi vznikla pri záhradkárskej oblasti čierna skládka odpadu, ktorú založili pravdepodobne majitelia garáží postavených nad záhradkami. Odpad znečisťoval okolie i potôčik, ktorý preteká popri záhradkách. Na istých miestach dokonca ovplyvňoval a zabraňoval jeho toku. Bolo zjavné, že niektoré odpadky boli staré i niekoľko rokov. Študentky vyzberali štyri vrecia odpadu. Najväčší podiel tvorili plastové fľaše a plechovky, no výnimkou neboli ani kusy oblečenia, staré dosky, sklenené fľaše, automobilové súčiastky či veľké plastové vedro. Odpad následne roztriedili a vyhodili do príslušných kontajnerov. Lokalitu budú i naďalej kontrolovať.

 

Študentky zo Spišskej Novej Vsi sa nechceli prechádzať okolo odpadu, tak odstránili časť čiernej skládky pri záhradkárskej oblasti.

Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová

Kupujeme viac ovocia či obalov?

Z celkového počtu vyrobených plastov tvoria až 40 percent jednorazové obaly, ktoré sa použijú na balenie potravín. V Európskej únii sa do plastových obalov balí enormných 37 percent potravín. Väčšina obalov sa použije iba raz. Časť z nich skončí na skládkach, kde sa spália, mnohé však priamo znečisťujú životné prostredie. Viac než polovicu plastového odpadu, ktorý sa nachádza na plážach, tvoria práve výrobky na jednorazové použitie, čo sú aj obaly na potraviny. Ak spotrebitelia prestanú kupovať balené výrobky, dajú tým jasný signál výrobcom, aby množstvo balených výrobkov zredukovali, alebo ich úplne z trhu úplne odstránili. Máme to vo vlastných rukách.

 

Skoro každý druh zeleniny a ovocia má v supermarketoch svoju balenú verziu. Niekedy dokonca inú ako plastovú variantu nenájdeme.

Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová, Chiara Kamila Repaská

Chráňme si ju!

Téma znečisťovania je v dnešnej dobe často diskutovanou témou u ľudí všetkých generácií, počúvame o nej v rádiu, televízii, deti sa učia v škole, prečítame si veľa názorov na internete.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Kristián Palko
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad Váhom

Netrafil do hniezda?

,,Odtok z domácností v Pruskom tečie smerom cez rolu až k Váhu. Po ceste sa však vsiakne alebo vyparí," situáciu približuje Jakub, miestny obyvateľ obce, ,,nie je dobré, aby voda z práčky šla na rolu, kde sa pestuje napríklad kukurica, ktorú potom jeme."
 
Podľa miestneho obyvateľa situácia nedostáva svoje riešenie aj práve preto, že dedina nemá kanalizáciu. Ostáva nám len dúfať, že jej zavedenie situáciu čo najskôr vyrieši.
 

Tento drozd už nevzlietne. Príčinou môže byť otrávená krajina či zničené miesta pre život, aj v dôsledku nesprávne riešenej kanalizácie.

Meno autora/autorov: 
Mária Jánošíková

Na zlom mieste

Pasívne fajčenie je podľa Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nebezpečné, pretože zatiaľ čo fajčiar vdychuje častice cez filter, pasívny fajčiar vdychuje asi 400 chemických látok priamo do pľúc. S tým je spojené riziko vzniku vážnych zdravotných komplikácii, najmä u tých, čo majú oslabený imunitný systém, ako pacienti, ktorí sa pohybujú v nemocničnom areáli.

 

Napriek jasnému zákazu fajčiť v areáli nemocnice, toto nariadenie personál a pacienti v Spišskej Novej Vsi nedodržiavajú, čím ohrozujú ostatných.

Meno autora/autorov: 
Adriána Henčeková

Angry bird

Plasty, najmä jednorázové, sú na prvej priečke znečisťovateľov vodného toku rieky Hornád. Tie ovplyvňujú nie len vodné živočíchy, ale v konečnom dôsledku aj rekreantov. Tento odpad sa s prívalovým dažďom dostáva z rieky do vodnej nádrže Ružín, ktorá patrí medzi najznečistenejšie na Slovensku. Slovenský vodohospodársky podnik spolu s rybármi a dobrovoľníkmi ročne vyzbiera stovky ton odpadu. Vlani sa vodná nádrž čistila priebežne, v roku 2018 z nej vyzbierali jednorazovo 250 ton odpadu.

 

Znečistenie Hornádu v Spišskej Novej Vsi. Plastový odpad hnevá nielen vodné živočíchy, ale neskôr aj rekreantov pri vodnej nádrži Ružín.

Meno autora/autorov: 
Adriána Henčeková