15. Život na pevnine

Prírodný Second-Hand

Topánky a oblečenie, ktoré vyzeli vo výklade v obchode inak. Teraz sa dostali do výkladu hamby, ktorý odzkadluje hlúposť a nezodpovednosť spoločnosti.

Meno autora/autorov: 
Jennifer Paulína Muráriková, Katarína Božiková

Ruža medzi tŕňmi

Príroda vie byť krásna aj medzi panelákmi. Nedopusťme aby sa zmenila na prach.

 

Meno autora/autorov: 
Lukáš Zenka

Stavba súčasnosti

Zachráňme prírodu, aby takto nevyzeralo každé hniezdo. Aj v okolí domov žijú zvieratá, ktoré si stavajú obydlia. Bohužial, nepoužívajú len prírodný materiál, ale aj pre nich nebezpečné látky, ktoré nájdu vo svojom teritóriu.

Meno autora/autorov: 
Lukáš Zenka

Odpadky na správnom mieste

Mnohí ľudia sa správajú k prírode nepekne a neúctivo. V areáli Zelenej vody pri Novom meste nad Váhom je na odpadky vyhradené miesto, ale aj napriek tomu si to mnohí nevšímajú. 

Meno autora/autorov: 
Rebeka Krivá