Zdroje informácií

Užitočnými zdrojmi v prípade akéhokoľvek lokálneho projektu sú najmä odborníci pôsobiaci v danom regióne. Množstvo informácií možno získať z regionálnych médií, v knižnici, vo výskumných ústavoch, na internete, opytovaním sa aktérov.

V nasledujúcej tabuľke ponúkame niekoľko globálnych zdrojov, ktoré možno využiť pri počiatočnom zbere informácií, medzinárodnom porovnávaní výsledkov vášho projektu či pri ilustrovaní vášho článku.
 
Názov zdroja
Téma
Dostupné
materiály
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Všetky (rybolov, voda, chemikálie, doprava, poľnohospodárstvo, klimatické zmeny, populácia atď.) - európske dáta
Mapy, grafy, tabuľky
Epaedia
Biodiverzita, klimatické zmeny, spotreba domácností, prírodné zdroje, doprava, voda - európske dáta
Interaktívne články, videá, mapy, grafy, tabuľky
Svetový vzdelávací projekt
Grafický pohľad na stav Zeme – všetky témy
Mapy, grafy, tabuľky
Vyhodnotenie globálnych ekosystémov
Všetky (záplavy, rybolov, požiare, populácia, globálne ekosystémy)
– svetové dáta
Prezentácie, mapy, diagramy, tabuľky
Európska audiovizuálna knižnica
Všetky (energie, doprava, životné prostredie, rybolov atď.). Nutná bezplatná registrácia.
fotografie, videá
Morská fotobanka
Morské zdroje (18 galérií: znečistenie, rybolov, turizmus, ...)
fotografie
Ministerstvo poľnohospodárstva USA
Poľnohospodárstvo (rôzne okruhy: žatva, pesticídy, vidiek) 
fotografie a články