Odpadové minimum

Téma znečistenia a odpadu sa dotýka každého z nás. Cigaretové špaky, žuvačky, obaly z potravín, plastové fľaše či igelitky, vyhodené matrace alebo psie exkrementy na verejných priestranstvách či v prírode znižujú našu kvalitu života. Odpad je neestetický a predstavuje zdravotné a environmentálne riziká.

Slovenská legislatíva pod pojmom odpad rozumie hnuteľnú vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. Príloha č. 1 k zákonu č. 223/2001 medzi odpady radí napr. výrobky, pre ktoré už držiteľ nemá upotrebenie, výrobky, ktoré nezodpovedajú požadovanej akosti, výrobky po záručnej lehote, znehodnotené alebo znečistené materiály, zariadenia, odpad po čistiacich operáciách, obalové materiály, kontajnery, nepoužiteľné súčiastky, odpad z priemyselných procesov a podobne.

Na Slovensku bude od 1.1.2016 platiť Nový zákon o odpadoch http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2015/tl... , ktorý by mal motivovať ľudí triediť odpad.

Zdroje odpadu/znečistenia

 • Komunálny odpad
 • Stavebný odpad
 • Odpad z chemických procesov
 • Odpad rastlinného a živočíšneho pôvodu
 • Odpad z obchodných prevádzok a priemyslu
 • Odpad zo zariadení vodného hospodárstva
 • Rádioaktívny odpad
 • Nelegálne skládky
 • Znečistenie spôsobené ľahostajnosťou ľudí alebo ako akt rebélie (zahadzovanie odpadkov mimo odpadkových košov)
 • Veľké podujatia s návštevnosťou tisícok ľudí

Dopady

Odpad môže spôsobiť škodu a robiť problémy ľuďom i živej prírode v miestnej komunite. Najdôležitejšie dopady:

 • Odpad ohrozuje verejné zdravie.
 • Zvyšky potravín môžu lákať potkany a muchy, ktoré šíria choroby. Je to živná pôda pre choroby prenášajúci hmyz a hlodavce.
 • Odpad môže spôsobiť požiar.
 • Riziko ohňa predstavuje napr. papierový odpad alebo ohorky z cigariet.
 • Odpad môže ohrozovať alebo zabíjať zvieratá vo voľnej prírode.
 • Ohorky z cigariet, filtre a plastický odpad boli nájdené v žalúdkoch rýb, vtákov a veľrýb, ktoré si ich pomýlili s potravou.
 • Odpad znečisťuje vodné toky.
 • Okolo 80% drobného odpadu v mori pochádza z pevniny. Podľa UNEP, v oceánoch končí ročne okolo 6.4 miliónov ton odpadu. Zvieratá sa môžu dostať do pasce alebo otráviť odpadom vo svojich miestach úkrytu.
 • Odstraňovanie odpadu zo životného prostredia stojí finančné prostriedky nás všetkých.
 • Odpad priťahuje odpad.
 • Odpad vysiela posolstvo, že ľudia sa nestarajú o životné prostredie a že znečisťovať je prijateľné.

 
Časy rozkladu

Zvyčajne to dlho trvá, kým odpad zmizne zo životného prostredia. Zopár príkladov na ilustráciu:

 • Papier – 6 mesiacov
 • Cigaretové ohorky – 2-5 rokov
 • Šupa z banána - 3 mesiace
 • Plastická nákupná taška – 10-30 rokov
 • Žuvačka – 20-25 rokov
 • Hliníková plechovka – 200-400 rokov

Kritické miesta

Kampaň Menej odpadu sa môže zamerať na niektoré z týchto „kritických“ miest v oblasti odpadov:

 • Centrá miest
 • Cesty do školy a okolie školy
 • Trhoviská
 • Okolie stánkov s ponukou rýchleho občerstvenia
 • Ihriská a parky
 • Potoky, rieky alebo jazerá
 • Železničné a autobusové stanice
 • Parkoviská
 • Piknikové miesta alebo turistické chodníky

Tipy pre menej znečistenia a odpadu

 • Je veľa jednoduchých spôsobov, ako pomôcť zabrániť znečisteniu a minimalizovať odpady:
 • Vyhýbame sa kupovaniu vecí na jedno použitie a potravín balených v mnohonásobných obaloch alebo obaloch, ktoré sa nedajú recyklovať (napr. tetrapak).
 • Na nákupy chodíme s vlastnou, viacnásobne použiteľnou taškou.
 • Pri návšteve parkov alebo výletov do prírody si odpadky odnesieme so sebou.
 • Odpadky alebo špinu nezmývame do potokov a riek.
 • Bio-odpad z kuchyne alebo záhrady kompostujeme.
 • Ak ideme venčiť psa, vezmeme si so sebou vrecko.
 • Doma, v škole alebo v kancelárii odpad separujeme.
 • Nekupujeme si nekvalitné výrobky (oblečenie, obuv) - „módne hity“ na jednu sezónu.
 • Výhodné rodinné balenia sa nielen oplatia, ale predstavujú aj menej obalov a menšiu záťaž pre životné prostredie.
 • Lieky alebo chemikálie nevylievame do výlevky, ale zanesieme na miesto na to určené.
 • Zistíme si, kde máme najbližší zberný dvor, aké má otváracie hodiny, čo je tam možné priniesť a za akých podmienok.
 • Nepotrebné, ale zachovalé oblečenie darujeme známym alebo vhodíme do špeciálnych kontajnerov na to určených.
 • Zorganizujeme burzu kníh/CD/hračiek/voľnočasových/športových potrieb.
 • V prvom rade predchádzame vzniku odpadu, v druhom rade opakovane používame a až v treťom rade separujeme a recyklujeme.