Nový manuál „Ako na reportážny článok“

Nový manuál „Ako na reportážny článok“


Aké základné znaky má rozšírená správa či reportáž, ako si poradiť s hoaxmi a dezinformáciami,  ale aj to, čo znamená pojem Solutions Journalism. To všetko a ešte viac sa dozviete na viac ako 30 stranách v našej novej príručke pre Mladých reportérov.

Manuál AKO NA REPORTÁŽNY ČLÁNOK vás prevedie celým procesom tvorby novinárskeho prejavu. Začína jednoduchou teóriou o spravodajstve a publicistike. Vymedzuje ich základné žánre a tiež opisuje viaceré prístupy k tvorbe a vyskladaniu textu. Pokračuje Metodikou štyroch konkrétnych krokov, ako postupovať pri tvorbe reportážneho článku. Zahŕňa to nielen skúmanie vybranej témy, ale aj navrhnutie riešenia, prácu v teréne či zdieľanie príspevku v komunite. 

A ako si vôbec vybrať dobrú a vhodnú tému? Navedú vás na to autorkine otázky:

  • Čo by som chcel a aj mohol zlepšiť v mojom okolí?
  • Alebo čo ma v mojom okolí znepokojuje?

Je teda zrejmé, že Mladí reportéri píšu o problémoch vo svojich komunitách. Základom je nielen o nich informovať, ale snažiť sa aj aktívne zapájať do ich riešení.

O tom už hovorí prístup v žurnalistike, ktorý poznáme pod pojmom Solutions Journalism. V manuáli sa dočítate aj o ďalších troch prístupoch, na ktorých stojí práca našich reportérov.

Celá príručka je obohatená ukážkami konkrétnych príkladov z tvorby žiakov a doplnený o komentáre odbornej poroty. „Manuál je veľmi dobre spracovaný a ponúka doslova návod, ako krok po kroku napísať dobrý reportážny článok. Upozorňuje na dôležitosť overenia zdrojov informácií, ktoré do článku reportér spracúva. Tiež v ňom nájdeme tipy, ako rozpoznať hoaxy a dezinformácie, ktoré by mohli znehodnotiť výsledný text,“ hovorí študentka Ľudmila Slivová.

Súčasťou sú tiež krátke cvičenia, ktoré sa dajú použiť aj na vyučovaní. Pedagogička Michaela Zenková z Gymnázia M.R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom vidí využtie hlavne na slovenskom jazyku, kde sa žiaci učia o publicistickom štýle. "Množstvo konkrétnych ukážok i záverečná tabuľka,  čo má reportážny článok obsahovať, je výbornou pomôckou pre tých, ktorí už spracovali určitú tému, a chcú získať spätnú väzbu,“ uviedla.

Na záver manuálu vás čaká zhrnutie celého procesu tvorby článku, krok po kroku. Podľa záverečnej "final check" tabuľky si môžete svoj text pred publikovaním poriadne skontrolovať. 

Či už ste žiak, študent alebo pedagóg, veríme, že pre vás bude náš nový manuál „Ako na reportážny článok“ užitočný. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

 

Projekt OBJEKTív 21: Mladí reportéri pre životné prostredie je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Meno autora/autorov: 
Adriána Henčeková
Vek autora/autorov: 
22