Nová online príručka pre pedagógov Manuál 21 – učíme pre 21. storočie

Vložil/a admin dňa 15.03.2021

Patria na vyučovanie témy ako územné plánovanie či občianska participácia? V Centre environmentálnych aktivít sú presvedčení, že áno. Aby ich pomohli pedagógom priniesť na pôdu školy, vydali pre nich príručku s piatimi videami a vyše tridsiatimi aktivitami. Manuál 21, ako hlavný výstup projektu Objektív21, predstavili širšej pedagogickej verejnosti na online konferencii vo štvrtok, 11. marca 2021.

V úvode konferencie sa k účastníkom, najmä však k mladým ľuďom zapojených do programu Mladí reportéri pre životné prostredie, prihovorila Zuzana Čaputová a ocenila ich angažovanosť v ochrane životného prostredia.

Online Manuál 21 ponúka vzdelávacie aktivity, ktoré prepájajú životné prostredie, mediálne zručnosti a aktívne občianstvo.  Obsahuje päť kapitol, venovaných aktuálnym témam: klimatická kríza, zero waste, územné plánovanie, všímavé občianstvo a občianska participácia. Súčasťou každej kapitoly je video z dielne programu Mladí reportéri pre životné prostredie a aktivity, doplnené o pracovné listy a metodické pokyny. Z celkového počtu 32 aktivít je šesť v online podobe, určené pre dištančné vzdelávanie.

Prečo by mal absolvent základnej školskej dochádzky vedieť o územnom pláne? Richard Medal, autor kapitoly o územnom plánovaní: „Žiaci sa môžu vďaka praktickým aktivitám v manuáli naučiť „čítať“ územné plány, ktoré sú mapami budúcnosti. Zistia, že aj mladý človek sa môže zapojiť do procesu pripomienkovania zmien územného plánu a navrhnúť napríklad skate-park, či postaviť sa proti plánovej zástavbe územia.“

Manuál 21 vítajú aj pedagógovia. „Je výborné, že učitelia majú k dispozícii ďalšiu platformu k čerpaniu inšpirácií hlavne v súčasnej dobe dištančného vzdelávania. Manuál 21 poskytuje pedagógom aktivity, ktoré sú využiteľné v rámci ako prírodovedných, tak i humanitných predmetov,“ uviedla Michaela Zenková z Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom.

Na konferencii Objektívne 21 predstavili aj príručky, ktoré pomôžu reportérom rozvíjať zručnosti pre tvorbu novinárskych článkov, foto aj video reportáží. Vypracovali ich skúsení Mladí reportéri, ktorí pôsobia v programe viac ako šesť rokov a získali ocenenia v medzinárodnej súťaži programu. Obsahujú teoretickú časť, ale aj ocenené práce so spätnou väzbou od poroty.  Manuály s názvom Ako na reportážny článok, fotografiu či videoreportáž sú prístupné na stránke projektu Objektív 21.

Všetky vydané manuály nadväzujú na medzinárodný vzdelávací environmentálny program Mladí reportéri pre životné prostredie a sú pozvánkou do tohto programu pre pedagógov aj perspektívnych reportérov. Mladých ľudí učí všímať si problémy okolo seba a snažiť sa ich riešiť (s pomocou kompetentných), alebo aspoň na ne upozorniť miestne publikum formou reportážneho článku, fotografie alebo videa.

Online konferencie OBJEKTívne 21 sa zúčastnilo viac ako stovka účastníkov, z toho nadpolovičná väčšina pedagógov. Záštitu nad konferenciou prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá vo svojom videopozdrave účastníkom uviedla: „Robíte veci, ktoré sú spoločensky prínosné - pomáhate riešiť konkrétne problémy, upozorňujete na témy ochrany životného prostredia, biodiverzity či zmeny klímy, ktorými sa práve vaša generácia bude musieť zaoberať tak naliehavo, ako doteraz žiadna iná. Teší ma, že  prostredníctvom Mladých reportérov sa stávate angažovanými občanmi.“

Záznam z konferencie Objektívne21

Výstupy projektu OBJEKTív 21 sú bezplatne dostupné na stiahnutie na webovej stránke projektu http://www.mladireporteri.sk/objektiv21.

Viac informácií o projekte Mladí reportéri pre životné prostredie: http://www.mladireporteri.sk/o-programe/o-nas

Nové video, ktoré predstavuje program očami jeho účastníkov – Jeden z mnohých YRE príbehov 

Projekt OBJEKTív 21: Mladí reportéri pre životné prostredie je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

Priložené obrázky
Nová online príručka pre pedagógov Manuál 21 – učíme pre 21. storočie