Najlepšie práce Mladých reportérov reprezentujú Slovensko v medzinárodnej súťaži YRE AWARDS

V školskej jedálni Lýcea Saint-Exupéry v Lyone
V školskej jedálni Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom. Autorka: Michaela Zenková
Vložil/a admin dňa 04.05.2016

Do medzinárodnej súťaže YRE AWARDS nominovali krajiny z celého sveta, zapojené do programu Young Reporters for the Environment, spolu 120 článkov, fotografií a videí.

Všetky nominované reportérske príspevky sú víťazmi na národnej úrovni.

Slovensko na medzinárodnej úrovni reprezentujú:

Nová kategória – INTERNATIONAL COLLABORATION

Po prvý krát v histórii programu Young Reporters for the Environment (YRE, www.yre.org) súťažia reportéri aj v kategórii INTERNATIONAL COLLABORATION . Myšlienkou súťaže je, aby tímy stredoškolákov z dvoch krajín zapojených do programu YRE spolu skúmali rovnaký miestny problém udržateľného spôsobu života a svoje zistenia porovnali a prezentovali formou spoločného článku v anglickom jazyku. Študenti z Gymnázia M. R. Štefánika vytvorili reportérsky tím so študentmi z Lycée Saint-Exupéry v Lyone a do súťaže prihlásili článok LESS FOOD WASTE IN SCHOOL CANTEENS https://yrecompetition.exposure.co/slovakia-france .

 

Čo so zvyškami jedla v školských kuchyniach – pohľad z Lyonu a Nového Mesta nad Váhom

Študenti z Lyonu na tému minimalizácie odpadov zo školskej jedálne spracovali aj blog nazvaný MORE FOOD, LESS WASTE https://morefoodlesswaste.wordpress.com/ . Motiváciou bolo zavedenie nových opatrení v  školskej jedálni na minimalizáciu odpadu ako je redistribúcia jedla vždy po ukončení výdaja obedov a triedenie odpadov pri odovzdávaní nedojedených zvyškov obeda. Organický odpad sa kompostuje a z použitého oleja sa vyrába bio-palivo. Reportéri tiež skúmali ochotu spolužiakov odpad triediť.

Slovenskí reportéri zistili, že školské jedálne sú zo zákona povinné zberať zvyšky jedál a surovín z kuchyne a zabezpečiť ich odvoz oprávnenou spoločnosťou na likvidáciu ako biologický odpad. Ako konštatovali reportéri, je škoda, že legislatíva neumožňuje využitie zvyškov z kuchyne na kŕmenie zvierat (ako bývalo zvykom v minulosti). Podobne ako vo Francúzsku, aj naše jedálne povinne zberajú použitý rastlinný olej na druhotné spracovanie. Reportéri tiež formou ankety zisťovali, ako s potravinami (z hľadiska plytvania) zaobchádzajú ich spolužiaci a aj profesori.

Autorky článku Hana Hasidlová a Jana Vlčková v jeho závere konštatujú: „Mladí ľudia vo Francúzsku i na Slovensku si problém plytvania s jedlom uvedomujú. Vďaka prieskumu spoznali situáciu v školských jedálňach, a aké opatrenia sa prijímajú na minimalizáciu odpadu z jedla. Tému chcú aj naďalej skúmať a chcú šíriť príklady dobrej praxe. Čo je ale najdôležitejšie, určite budú starostlivejšie zvažovať, ako jedlo nechajú na tanieri“.

Výsledky medzinárodnej súťaže, ktorú zastrešuje Nadácia pre environmentálne vzdelávanie (FEE, www.fee.global) so sídlom v Kodani, budú zverejnené 5. júna pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia. Aj práce od slovenských reportérov či slovensko-francúzskeho tímu majú určite šancu!

 

V školskej jedálni Lýcea Saint-Exupéry v Lyone
V školskej jedálni Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom. Autorka: Michaela Zenková