Mladí reportéri v enviromeste Trnava
Cyklotrasa v meste. Autor: Eva Mančíková

Mladí reportéri v enviromeste Trnava

Čitajte tiež


Cyklotrasa v meste. Autor: Eva Mančíková

Hlavnou témou stretnutia nádejných žurnalistov boli udržateľné mestá a komunity, cieľ č.11 agendy 2030. Dobrý príklad enviro stratégie Trnavy bol inšpiráciou pre tvorbu mladých reportérov.

Trnave patrí titul Enviromesto a Európske mesto stromov 2017 a preto bolo pre nás vynikajúcou príležitosťou porozprávať sa so zástupcami mesta. Ing. Iveta Miterková - vedúca odboru stavebného a životného prostredia  a Ing. arch. Tomáš Guniš- vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií nám priblížili, prečo si mesto tieto tituly zaslúžilo a predstavili nám plány na enviro rozvoj do budúcna.

Zamerali sme sa na najviac na dopravu v meste, odpad a zeleň. Pozreli sme sa spoločne na cyklotrasy a bezbariérové prechody pre peších, bicykle a kočíky. Každoročne rozširujú kilometre cyklotrás a v súčasnosti je ich 19.3 km. Od marca mesto opäť rozbehlo aj systém zdieľaných 40 elektro bicyklov.

Dobré životné prostredie podporuje trnavská samospráva aj prostredníctvom grantového mechanizmu. V roku 2018 získali dotácie hlavne školy s projektami ako bylinková záhrada či rodová aleja. Tento rok majú subjekty opäť možnosť uchádzať sa o enviro-dotácie v oblastiach Ekológia a životné prostredie a Adaptácia na zmeny klímy.

Podľa slov Ivety Miterkovej „celé mesto leží na ornej pôde, máme polia ale nemáme lesy, preto musíme zvyšovať stav zelene.“ Práve preto bolo za posledných päť rokov vysadených 3569 stromov. Okrem toho, obnovujú a rozširujú parky. Trnava bola prvým mestom na Slovensku, kde sa v určitých zónach zakázalo používanie  pesticídov na úpravu zelene. Progresívne je aj nariadenie, že pri novej výstavbe musí byť 50% strechy realizovanej ako vegetačná strecha.

Po otázkach a rozhovore sme sa vybrali do ulíc Trnavy, kde sme sa snažili spomínané riešenia zdokumentovať, ako príklady dobrej praxe pre ďalšie slovenské mestá.

 

 

Meno autora/autorov: 
Ivana Galat, Marína Holendová
Vek autora/autorov: 
17, 18 rokov
Škola: 
Stredná Odborná Škola Športová, Stará Turá