Mladí reportéri na webinári predstavili nový FOTOmanuál

Vložil/a admin dňa 09.11.2020

Pôvodne plánovaný praktický foto-workshop, ktorý sa mal konať 27. októbra v Trenčíne, sa pre COVID-19 situáciu presunul do online priestoru. Od 17:00 do 18:30 Mladí reportéri prvý krát v histórii vysielali naživo a hneď s úspechom: Radovan Stoklasa ponúkol tipy pre reportážnu fotografiu, Lucia Szabová inšpirovala, ako fotiť klimatickú zmenu a Adriána Henčeková predstavila svoj nový foto-manuál.

Tipy pre reportážnu fotografiu – program webinára

 • Blok č.1 – Reportážna fotografia
  Radovan Stoklasa – Tipy pre reportážnu fotografiu a komentovanie prác mladých reportérov
 • Blok č.2 – OPEN výzva
  Lucia Szabová – Tipy na témy súvisiace s klimatickou zmenou z každodenného života
  Radovan Stoklasa – Všeobecne o OPEN výzve
 • Blok č.3 – Fotomanuál
  Adriána Henčeková – Predstavenie nového YRE fotomanuálu a jeho krst s Radom Stoklasom

Webinár moderoval Matej Majerský. Kto ho nestihol naživo, môže si pozrieť záznam. https://www.facebook.com/yreslovakia/videos/347855809628962.

Radovan Stoklasa: Majte oči a uši otvorené vo svojom okolí

Radovan Stoklasa spolupracuje s Mladými reportérmi už viac ako päť rokov – ako lektor na workshopoch, a zároveň aj porotca. Prácu reportérov veľmi dobre pozná a vie, kde potrebujú poradiť.

Zopár odporúčaní z webinára pre mladých reportérov a mladé reportérky:

 • Pri hľadaní témy si treba všímať svoje okolie, správy z médií a ak je to možné, hľadať aj riešenia. Mladí reportéri sa snažia pristupovať k problémom konštruktívne.
 • Je super vytvoriť si tím a ideálne spracovať tému okrem fotky s popisom aj ako článok a video.
 • Skôr, než idem fotiť, premyslím si, čo chcem fotografiou povedať. Pomáha mi fotografia vyjadriť posolstvo, ktoré chcem doručiť svojmu publiku?
 • Ak chcem fotiť mimo verejného priestoru, musím si dopredu dohodnúť, či je možné tam vstúpiť a termín.
 • Neprichádzam s utkvelou predstavou, nepodsúvam svoj názor. Snažím sa byť nestranný/objektívny. Dám priestor viacerým ľuďom či stranám.
 • Každú správu si overím, skôr než ju posuniem ďalej. Ani odvolávky na odborníkov či grafy nie sú zárukou, že nejde o hoax či fake news.
 • Keď idem do terénu, vezmem si všetko potrebné vybavenie (objektív, statív, oblečenie, jedlo, pitie, papier a pero, adresu...). Dávam si pozor J
 • Riadim sa novinárskou etikou. Slušne komunikujem, predstavím sa a poprosím, či môžem fotiť alebo točiť. Rešpektujem prianie respondenta.
 • Veľmi dobre si rozmyslím prvú otázku, na čo sa idem opýtať. Nie vždy je šanca položiť druhú otázku.
 • Respondenta pozorne počúvame a ak niečomu nerozumiem, môžeme ho poprosiť o vysvetlenie.
 • Neprichádzam s utkvelou predstavou, o čom bude môj príspevok. Mladí reportéri sa vždy snažia byť objektívni.
 • Reportážny fotograf je nemý pozorovateľ, nearanžuje a nemanipuluje realitu. V krajnom prípade môžeme požiadať, aby nám napr. v prevádzke ukázali činnosť, ktorá sa opakuje, ale nestihli sme ju odfotiť (napr. kŕmenie kravičiek).
 • Fotografiu neupravujem. Trendom v tlačových agentúrach je pracovať so surovou fotografiou. Technické spracovanie je vedľajšie, oveľa dôležitejší je obsah fotografie. Keď fotografie nie je dobrá, radšej ju zahodím, ako do nej zasahovať.
 • Ideálne je povedať všetko, čo chcem v jednej fotografii, urobiť foto na šírku aj na výšku

Lucia Szabová: Pri fotení klimatickej zmeny už netreba cestovať do Antarktídy

Lucia Szabová ponúkla prierez témou klimatickej zmeny a ponúkla množstvo tipov, ako je možné odfotiť klimatickú zmenu. V úvode svojej prezentácie vysvetlila, že kým v minulosti sa téma klimatickej zmeny reportérsky ťažko uchopovala, lebo zmeny neboli bežne viditeľné, dnes je to inak. Prejavy klimatickej zmeny môžeme vidieť všade okolo nás a dajú sa ilustrovať fotografiami z bežného života.

Klimatická kríza je dlhodobý problém a ak ho chceme priblížiť verejnosti, treba sa oboznámiť s témou: od príčin a prejavov klimatickej zmeny až po adaptačné opatrenia a ochranu biodiverzity.

Ak chceme fotiť tému klimatickej zmeny, v prvom rade sa zameriame na všetky činnosti, ktoré súvisia so znižovaním emisií skleníkových plynov:

 • Ako fungujeme / žijeme (všetko, čo robíme, má vplyv na stav planéty a klímy)
 • Čo spotrebúvame
 • Ako cestujeme
 • Ako kúrime

Ďalšie tipy:

 • Výkyvy/extrémne prejavy počasia
 • Poľnohospodárstvo – sucho, neúroda, záplavy, mráz ohrozuje kvitnúce stromy na jar...
 • Bežný denný konzum – obaly, odpady, čo nakupujeme a odkiaľ veci pochádzajú... (ovocie a zelenina musia byť označené, odkiaľ pochádzajú – ak museli preletieť pol zemegule, tak  si ich nekúpim, podobne oblečenie...)
 • Cestovanie (Mám možnosť v škole uskladniť si bicykel/kolobežku? Mám podmienky, aby som mohol urobiť zmeny? Systémové riešenia na úrovni kraja, mesta... Verejná doprava – dokážem sa dostať, kam potrebujem? Majú spoje dobrý interval?
 • V obci/meste by sme mali myslieť na to, ako vieme uchrániť čo najviac prírodného prostredia
 • Energie:  vieme ušetriť obrovské množstvo energie. Ako kúrime? (vieme usporiť  -lepšie okná, strecha...) Čím kúrime? (geotermálna energia...) Zaujímavý projekt energeticky úspornej budovy? (Zistiť viac, úsporu...)
 • Od našej domácnosti cez školu, komunitu po región... čo vieme urobiť a aký to má vplyv

Adriána Henčeková: Najlepší foťák je ten, ktorý máme pri sebe

Autorkou FOTOmanuálu je Adriána Henčeková, ktorá v programe Mladí reportéri pre životné prostredie pôsobí už ôsmy rok a v medzinárodnej YRE súťaži získala množstvo ocenení.

Zhrnula v ňom všetko dôležité pre menej skúsených i skúsenejších záujemcov o environmentálnu reportážnu fotografiu.

V prvej časti nájdu nádejní reportéri základné informácie o reportážnej fotografii a čím sa líši od kampaňovej/inscenovanej fotografie. Druhá časť je viac technická a približuje potrebné vybavenie a základy dobrej fotografie po technickej stránke. Tretia časť je pre reportérov asi najcennejšia, lebo prináša výber ocenených fotografií v programe, aj s komentárom od poroty, ako aj kritériá pre súťažné fotografie. Nech sa páči, foto-manuál si môžete stiahnuť na webe Mladých reportérov.  

Na záver nový FOTOmanuál uviedol do života symbolicky cvaknutím fotoaparátu Radovan Stoklasa a zaželal reportérom veľa úspechov a poradil im, že najlepšie sa naučia fotiť, ak budú čim viac fotiť a publikovať.

 

Foto-webinár bol realizovaný v rámci projektu OBJEKTív21.

Projekt Objektív 21: Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

 

 

 

Priložené obrázky
Mladí reportéri na webinári predstavili nový FOTOmanuál
Mladí reportéri na webinári predstavili nový FOTOmanuál
Mladí reportéri na webinári predstavili nový FOTOmanuál
Mladí reportéri na webinári predstavili nový FOTOmanuál

Mladí reportéri na webinári predstavili nový FOTOmanuál
Mladí reportéri na webinári predstavili nový FOTOmanuál
Mladí reportéri na webinári predstavili nový FOTOmanuál