Mladí reportéri na konferencii NextGreenGeneration EU – Záznam (24.11.2020)

Záznam z obedného bloku konferencie NextGreenGeneration EU: Zelený reštart, na ktorom sa prezentoval aj program Mladí reportéri pre životné prostredie.
 
Hosťky: 
– Mária (Maruška) Jánošíková – Mladá reportérka
– Adriána Henčeková – Ambasádorka programu
– Lucia Szabová – Lektorka v programe
 

Meno autora/autorov

Yre tím

Vek autora/autorov

//

Škola