Manuál 21 - učíme pre 21. storočie

Manuál 21 - učíme pre 21. storočie

Vložil/a admin dňa 11.03.2021

V čase, keď čelíme globálnym výzvam ako klimatická kríza či šírenie falošných správ, mení sa aj prístup ku vzdelávaniu - hromadenie vedomostí v jednotlivých predmetoch už nestačí. Podľa prieskumov patrí Slovensko ku krajinám, kde najviac ľudí verí konšpiračným teóriám. Mnohí mladí ľudia trpia environmentálnou úzkosťou a chýbajú im zručnosti občianskej participácie. Manuál 21 je malým príspevkom k tomu, aby sa škola stala miestom, kde vyrastajú environmentálne rozhľadení, mediálne zruční a občiansky zodpovední mladí ľudia.

Stiahnuť prehľad manuálu v pdf

Aktivity manuálu nadväzujú na medzinárodný vzdelávací environmentálny program Mladí reportéri pre životné prostredie a sú pozvánkou do tohto programu pre pedagógov aj perspektívnych reportérov. Mladých ľudí učí všímať si problémy okolo seba a snažiť sa ich riešiť (s pomocou kompetentných), alebo aspoň na ne upozorniť miestne publikum formou reportážneho článku, fotografie alebo videa.

Manuál je primárne určený pedagógom (mediálna výchova, občianska náuka, etická výchova, environmentálna výchova, globálne vzdelávanie, chémia, matematika, informatika...), ale inšpirovať môže aj pri mimoškolskej činnosti (enviro, foto, video krúžky) alebo priamo aktívnych mladých ľudí (zapojenie sa do občianskych združení či publikovanie na sociálnych sieťach a v regionálnych médiách).

Manuál obsahuje päť kapitol, venovaných aktuálnym témam. Súčasťou každej kapitoly je 6-minútové inšpiratívne video z dielne programu Mladí reportéri pre životné prostredie a 6-7 aktivít, doplnených o pracovné listy, metodické pokyny a odkazy na online zdroje. Z celkového počtu 32 aktivít je ich 6 v online verzii a sú vhodné aj na dištančné vzdelávanie. Záverečná aktivita v každom module vedie k aktívnemu zapojeniu sa žiakov do malých projektov a publikovaniu výstupov na www.mladireporteri.sk alebo na sociálnych sieťach. My všetci, malí i veľkí, môžeme byť reportéri pre lepšie životné prostredie a udržateľnú budúcnosť.

1. Klimatická kríza – z námestí do každodennosti

Video z Luciou Szabovou + 7 aktivít ( 2 online)

Čoho sme pripravení sa vzdať pre lepšiu klímu, životné prostredie, Zem? Ísť do práce na bicykli či pešo? Začať sa stravovať klíma-friendy –  čo najviac jedál zo sezónnych, domácich, čerstvých a nebalených potravín? Výrazne obmedziť lety do vzdialených končín? Nechcieť stabilnú teplotu v interiéri v lete či zime? Minimalizovať nakupovanie a spotrebu ako také? Aktivity spája apel na klimatickú zodpovednosť každého jednotlivca.

2. Zero Waste -menej vecí, viac života

Video so Zuzanou Vakošovou (autorka kapitoly) + 6 aktivít (2 online)

Naša spoločnosť je poznačená nadmernou spotrebou. Kupujeme, používame a následne vyhadzujeme extrémne veľa vecí. V honbe za majetkom sme si nevšimli, že vyčerpávame Zem a produkujeme viac odpadu, ako je schopná uniesť.

Aby sme začarovaný kruh prerušili, je potrebné, aby sa ekonomika zmenila na cirkulárnu.  Nekupujme veci, ktoré nepotrebujeme a objavujeme čaro minimalizmu a dobrovoľnej skromnosti.

3. Územné plánovanie – nástroj pre udržateľné komunity

Video s Martinou Paulíkovou + 6 aktivít

I keď schopnosť čítať územný plán je v 21. storočí podobne dôležitá ako vedieť čítať mapu, do školských osnov sa zatiaľ nedostala. Dôležitosť chápania procesu územného plánovania narastá so súčasným tlakom na záber územia na strane developerov, ako aj klimatickú krízu a stratu biodiverzity. Čo by mal absolvent základnej školskej dochádzky vedieť o územnom pláne? Je to dôležité? Prečo?

4. Všímavé občianstvo – otvorme si oči pre svoje okolie

Video s tímom Zelenáčov spod Znieva + 6 aktivít

Táto kapitola je určená tým, ktorí hasia, aj čo ich (zdanlivo) nepáli. VŠÍMAVÝM, aktívnym občanom. Pokúsime sa v nej predstaviť nástroje, ktoré už iní všímaví a aktívni občania vymysleli, vyskúšali a používajú ich na zlepšenie kvality života a životného prostredia - nielen toho svojho. Všímaví alebo ostražití občania sú pri ochrane životného prostredia dôležitým partnerom štátu.

5. Občianska participácia – dajme mladým šancu spolurozhodovať

Video s Richardom Medalom + 7 aktivít (2 online)

Pýtajme sa, ako môže vzdelávanie v 21. storočí rozvíjať globálne poznanie a lokálny aktivizmus? Ako čeliť dezinformáciám v online priestore? Ako pomôcť mladej generácii získavať zručnosti spojené s adaptáciou na klimatickú zmenu? Prijmime svoje diel zodpovednosti za dobré životné prostredie a priložme ruku k dielu. Na škole, vo svojej obci či svojom meste, ale aj na celoslovenskej úrovni. Základom je nebyť ľahostajný k svojmu okoliu a nečakať, že "ono sa to (samo) vyrieši". 

 

Projekt OBJEKTív 21: Mladí reportéri pre životné prostredie je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Priložené obrázky
Manuál 21 - učíme pre 21. storočie
Manuál 21 - učíme pre 21. storočie