Súťažné práce - archív

Súťažné práce 2020

Zobrazených prác: 44

21. marec 2020

Zmena dizajnu

Článok do súťaže , Veková skupina: 11-14, súťažná práca

Chýbajúce učebnice nie sú jediným problémom, ktorý Ministerstvo školstva akoby prestalo riešiť. Ďalším problémom je vydávanie nových učebníc bez jedinej úpravy ich obsahu.
4. február 2020

Plechovky v Abrahámskom parku

Fotografia do súťaže reportážna , Veková skupina: 11-14, Reportážna (zaoberá sa konkrétnym problémom, návrhom riešenia, treba uviesť aj miesto, kde bola získaná) súťažná práca

4. február 2020

Smetisko pri kontajneroch v Sládkovičove

Fotografia do súťaže reportážna , Veková skupina: 11-14, Reportážna (zaoberá sa konkrétnym problémom, návrhom riešenia, treba uviesť aj miesto, kde bola získaná) súťažná práca

4. február 2020

Abrahámsky park nie je smetisko!

Fotografia do súťaže reportážna , Veková skupina: 11-14, Reportážna (zaoberá sa konkrétnym problémom, návrhom riešenia, treba uviesť aj miesto, kde bola získaná) súťažná práca