Súťažné práce 2022

Zobrazených prác: 60

24. október 2022

Živý popolník

Fotografia do súťaže reportážna , Veková skupina: 15-18, Reportážna (zaoberá sa konkrétnym problémom, návrhom riešenia, treba uviesť aj miesto, kde bola získaná) súťažná práca

Môžme si položiť otázku, prečo si fajčením ničíme zdravie, ale položme si inú otázku, prečo ničíme zdravie prírody?! Nechajme prírodu slobodne dýchať. 
9. apríl 2022

Na Tematíne chránia poniklece pílami

Fotografia do súťaže reportážna , Veková skupina: 15-18, súťažná práca

7. apríl 2022

Čo sa v mladosti naučíš

Fotografia do súťaže reportážna , Veková skupina: 15-18, súťažná práca

7. apríl 2022

Zmena perspektívy

Fotografia do súťaže reportážna , Veková skupina: 15-18, súťažná práca

6. apríl 2022

Tajný život mŕtvych listov

Fotografia do súťaže reportážna , Veková skupina: 11-14, súťažná práca

6. apríl 2022

Malá cena, veľká hodnota

Fotografia do súťaže reportážna , Veková skupina: 11-14, súťažná práca

6. apríl 2022

Kávová usadenina - odpad alebo cenný zdroj?

Video do súťaže , Veková skupina: 11-14, Reportážna (zaoberá sa konkrétnym problémom, návrhom riešenia, treba uviesť aj miesto, kde bola získaná) súťažná práca

Na Slovensku sa ročne vyprodukuje 21.600 ton odpadu z kávy. Väčšina ho končí v komunálnom odpade. Na skládkach potom, spolu s nevytriedeným bioodpadom, ktorý tiež ľudia vyhadzujú do komunálneho odpadu, prispieva k tvorbe metánu.
5. apríl 2022

Skončí sa pokoj v ZátOKe pOKoja?

Článok do súťaže , Veková skupina: 19-25, súťažná práca

Výstavba športového areálu v ZátOKe pOKoja v Trenčíne, ktorú v marci schválilo mestské zastupiteľstvo, môže podľa aktivistov narušiť prírodný charakter územia, upozorňujú tiež na niektoré nedostatky projektu. 
5. apríl 2022

Dlhá cesta späť k biodiverzite

Článok do súťaže , Veková skupina: 11-14, súťažná práca

Už v roku  2019 celosvetová správa o hmyze uviedla, že viac než 40 % druhov hmyzu je ohrozených vyhynutím. Správa poukázala aj na to, že sa jedná aj o veľké množstvo opeľovačov, od ktorých je priamo závislá úrodnosť a kvalita na opeľovaní závislých plod&
5. apríl 2022

Potrebujeme sa navzájom

Fotografia do súťaže reportážna , Veková skupina: 15-18, Reportážna (zaoberá sa konkrétnym problémom, návrhom riešenia, treba uviesť aj miesto, kde bola získaná) súťažná práca