Správy o komunitnom akčnom dni

Ako sme dali knihám druhú šancu - KAD Nové Mesto nad Váhom

Komunitný akčný deň v Novom Meste nad Váhom sa niesol hlavne  v znamení kníh.  Žiaci z triedy Septima sa rozhodli o oživenie vstupnej chodby v budove...

Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica

Tam, kde včely nelietajú - tak sa rozhodli nazvať svoj komunitný akčný deň Mladí reportéri pre životné prostredie zo Súkromnej základnej...

Čo sa dá urobiť s odpadom? - KAD Prievidza

Do programu KAD sa zapojili primáni a sekundáni.

Komunitný akčný deň Litter Less na ZŠ s MŠ Udiča

Všetky žiacke výstupy v rámci súťaže Mladých reportérov odprezentovala ZŠ Udiča v rámci komunitného dňa 21. 4. 2017 v s...

Separuj - Znovupoužívaj - Minimalizuj: KAD Majcichov

26. mája priestor pred Obecným úradom v Opoji ožil.

Komunitný akčný deň SOŠP - Bratislava

28. apríl 2017 bol dňom, ktorý SOŠP venovala témam odpadu, recyklácie a znečisťovania životného prostredia. 

Komunitný akčný deň - SOŠ Pruské

Dňa 24.4. 2017 sa na SOŠ v Pruskom uskutočnila   akcia „Mladí reportéri - KAD“ (Komunitný akčný deň.) Aktivity, ktoré prebehli v...

Keď komunita žije - KAD Sereď

V piatok 12. mája sa uskutočnil v poradí už tretí Komunitný akčný deň v spojení so 7. ročníkom Vedeckého jarmoku.

Komunitný akčný deň - Gymnázium Spišská Nová Ves

Mladí reportéri nášho gymnázia zorganizovali svoj prvý Komunitný akčný deň 26. 4. 2017. Zamerali  sa na tých najmladš...

Jarné slávnosti - KAD Družstevná pri Hornáde

Prínos podujatia pre miestnu komunitu bol podľa nás veľký a viditeľný. Podarilo sa nám upratať obec, zbaviť široké okolie odpadu, upozorniť na skl...

Deň v jednej Zelenej škole

Gymnázium v Dubnici nad Váhom usporadúva veľa školských aktivít a projektov. Jeden z výnimočných projektov tejto školy sa...

Komunitný akčný deň - ZŠ Ing. O. Kožucha Spišská Nová Ves

Komunitný akčný deň na Základnej škole Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi prebiehal 22.4.2017, počas Dňa otvorených dverí pre budúcich...

Komunitný akčný deň - Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom

KAD bol zameraný na kategóriu mladších žiakov gymnázia. Cieľom bolo oboznámiť ich s programom, aby sa v budúcnosti stali nástupcami teraj...

Komunitný akčný deň - ZŠ Jána Palárika, Majcichov

Cieľ: poukázať a vysvetliť, že menej odpadu je viac pre prírodu. Zoznam uskutočnených aktivít, resp. stanovíšť:   STANOVIŠTIA:

Komunitný akčný deň - Súkromná ZŠ Nová Dubnica

Mladí reportéri z Novej Dubnice v spolupráci so Súkromnou základnou školou Nová Dubnica a DO Fénix zorganizovali pri prí...

Komunitný akčný deň - ZŠ a MŠ Udiča

Komunitný deň LL sme odštartovali účasťou na 8.

Komunitný akčný deň - SOŠ Pruské

Komunitné  akčné dni  (KAD) v Strednej odbornej škole  Pruské v šk. roku 2015/2016  

Komunitný akčný deň - ZŠ Dlhé Hony, Trenčín

Komunitný akčný deň 2016 priniesol opäť do našej školy aktivitu, ktorá žiakov veľmi bavila. Spojilo sa v nej odstraňovanie čiernych skládok so separovan...

Komunitný akčný deň - SOŠ Polygrafická Bratislava

Komunitný akčný deň 29. apríl bol dňom, ktorý sme venovali téme odpadu. Vypuklo to po 3. hodine a všetky aktivity boli smerované na minimalizovanie...

Komunitný akčný deň - ZŠ Mládežnícka, Púchov

Mladí reportéri na ZŠ Mládežnícka Ľudia produkujú veľké množstvo odpadu. Len v meste Púchov sa ho ročne vyprodukuje cca 6000 ton. To v...

Komunitný akčný deň - Gymnázium Dubnica nad Váhom

Komunitný akčný Deň Zelenej školy

Komunitný akčný deň - ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď

KAD sa zúčastnili žiaci, zamestnanci školy, rodičia a hostia v počte cca 500 osôb.