Malá cena, veľká hodnota

11-ročná Simona cestou zo školy stretla matku so synom, ktorí vyberali zo žĺteho kontajnera zálohované fľaše a plechovky. Ich odovzdanie do automatu im zabezpečí financie na stravu. Mladá reportérka im priniesla PET obaly, ktoré sa nechce žiakom odnášať do vzdialených automatov a tak zorganizovali ich zber priamo v škole do špeciálnej nádoby, raz do týždňa ich odnášajú a peniaze darujú.

Žena so synom, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov, pátrajú v kontajneri po zálohovaných obaloch. Každý cent za vrátenie sa počíta.
Reportérka im odovzdáva nazbierané fľaše a dohaduje sa na ďalšom odbere.
Reportérka si skúša, aké to je vyberať zálohované obaly spomedzi odpadu. Hľadá lepšie riešenie.
Pokusne upevnila vrece s vytriedenými zálohovanými obalmi o bok kontajnera. Rýchlo zmizli.
O týždeň sa vrátila a zistila, že ľudia sa pridali a zálohované fľaše dávajú zvlášť. Potešilo ju to, ale bude hľadať ešte lepšie riešenie.

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Simona Gerhátová a Zuzana Chamrazová
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
11
Škola: 
CZŠ Narnia, Bratislava
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Fotografia dokumentuje ľudí zo znevýhodneného prostredia, pre ktorých sa stal odpad zdrojom možnosti zabezpečiť si základné potraviny a to napriek tomu, že pani na fotke má zamestnanie. Pomôcť sa jej rozhodla reportérka po tom, ako sa rozprávali o hodnote plastových obalov z nápojov pre ich život. Reportérka našla spôsob, ako im pomôcť cetou, ktorú si zvolili a zároveň tak overiť, či je táto cesta podpory znevýhodnených replikovateľná. Zároveň rieši otázlku odpadu, z ktorého by podľa cieľov malo byť recyklovaných a vrátených do obehu 90% predávaných nápojových PEt obalov a plechoviek, ale zatiaľ je to u nás len 60%.