Krásy slobodného lesa

Les, čistinky, lúky aj pasienky, suché aj s mokraďami, tienisté aj presvetlené miesta sú súčasťou mozaikovitej krajiny Bielych Karpát v oblasti Ščúrnice. Miestni aktivisti už 40 rokov odkupujú prepojené časti krajiny, tvoria unikátnu rezerváciu a podporujú viacerými spôsobmi návrat biodiverzity.

Výhĺad na krajinu a suché pastviny na vrchole Ščúrnice.
Ekológ Miroslav Janík z Českého sväzu ochránců přírody z Valašských Klobouk prenáša svoje nadšenie z vnímania tejto krajiny aj na mladú generáciu. Oslovuje ich nielen svojou zanietenosťou a vedomosťami, ale aj tým, ako osobne pozná každý kúsok tejto krajiny. „V druhové pestrosti rostlin i živočichů jsou Bílé Karpaty na světě unikátní. Na jednom metru čtverečním tu najdete až 80 druhů rostlin, z toho minimálně 10 procent je chráněných nebo ohrožených druhů."
Päťprstnica obyčajná - jeden z unikátov orchideovej lúky.
Staré drevo dáva život novým stromom, ktoré sa z bežných stali vzácnymi. V lesoch sa ich porast obnovuje pomaly, historicky prežilo spôsob hospodárenia v minulom storočí len 1% jedlí.
V tieni pri stromoch nachádzame aj obrovské mraveniská. Les dáva priestor pre život mnohým druhom hmyzu. Na vybraných plochách zaznamenali až 720 druhov chrobákov, z toho až 200 chránených.
Ščúrnica nesie názov podľa „ščúra“- samalandry škvrnitej, ktorá tu tiež našla útočisko. Práve malé mokrade, ktoré sú nevyhnutnými „pôrodnicami“ pre tohto živočícha. Vďaka miestam, ktoré zadržiavajú vodu v krajine je jej biodiverzita ešte väčšia.

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Timotej Taliga, Natália Šoltés, Diana Stránska
Veková skupina: 
menej ako 11
Vek autora/autorov: 
10
Škola: 
CZŠ Narnia, Bratislava
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Miestni aktivisti zachraňujú krajinu odkupovaním jej častí a tvoria rezerváciu, v ktorej vzniká slobodný les.