Deň obhajoby - prezentácia projektov

V projekte Roots&Shoots mali žiaci obhajovať svoje zámery zlepšiť svoje okolie.
Žiacky tím zo ZŠ v Nižnom Klátove sa zameria na čistenie lesa, Myslavského potoka, sledovala ich aj konzultantka Silvia Szabóová.
V porote boli zástupcovia z mesta, pán starosta a diváci boli koordinátorky projektu, panie učiteľky a žiaci.
Tím Šupkáčik interaktívne obhajoval projekt plávajúceho ostrova na Mlynskom náhone, pre zlepšenie čistoty vody a vytvorenie bezpečia pre živočíchy a mikoorganizmy..
Vážna porota počúvala, dávala otázky aj návrhy na zlepšenie a rozmýšľala o svojom rozhodnutí.
Meno autora/autorov: 
Tomáš Bačo
Veková skupina: 
15-18
Vek autora/autorov: 
17
Škola: 
ŠUPKE
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Reportáž o obhajobách projektov pre zlepšenie životného prostredia, vyčistením mŕtveho ramena a potoka, vytvorením podmienok, aby mohli žiť v mestách biotopy zabezpečujúce čistú vodu, ale zároveň priniesli do miest estetický a relaxačný zážitok pre obyvateľov. Vytvorením opatrení ochrany modrých prvkov klímy - vody v meste sa chráni klíma.