Tvoríme si vlastnú smrť

Reportážny kontext/riešenie problému:

Medzi hlavné látky znečisťujúce ovzdušie, patrí rádioaktívny plyn vytváraný v pôde, tabakový dym, plyny alebo častice zo spaľovania palív, chemikálie a alergény. Všetky tieto látky produkujú ľudia a tak si vytvárame nevhodné prostredie pre naše deti a tvoríme si vlastnú smrť.
Túto fotografiu som zhotovil pri rozostavaných budovách na autobusovej stanici Mlynské Nivy v Bratislave. Chcel som tým poukázať na veľkú mieru znečistovania v našom hlavnom meste.

Meno autora/autorov

Lukáš Krnčok

Veková skupina

15-18

Škola

SOŠ Polygrafická

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: