Tajný život trhoviska

Reportážny kontext/riešenie problému:

Verejné trhovisko Miletičova, Bratislava, 12.12.2018. Fotografia zachytáva unikátny spôsob, akým si poradili s plytvaním ovocím a zeleninou niektorí predajcovia.

Jedna predajkyňa do debničky cielene odložila nepredané, trochu nevzhľadné zemiaky  a nechala na svojom pulte pre ľudí, ktorí to potrebujú. Pred časom ich ešte vyhadzovala do bioodpadu medzi hnilé kúsky a listy. Ďalší predajcovia sa pridali a vzniklo tak krásne prepojenie medzi ľuďmi, ktorí sa navzájom nestretávajú, ale aj tak majú medzi sebou "tajné spojenectvo".

Meno autora/autorov

Hana Noščáková

Veková skupina

11-14

Škola

SZŠW Vihorlatská 10, Bratislava

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 2. Žiadny hlad
  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 10. Zníženie nerovností
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

V EÚ sa každoročne vyhodí podľa prieskumu až 88 miliónov ton potravín, čo znamená, že priemerný občan EÚ vyhodí 173 kg potravín ročne. Čísla ukazujú, že najviac sa plytvá ovocím a zeleninou. Na veľkom mestskom trhovisku v Bratislave idú príkladom. Ľudia, ktorí prichádzajú na trhovisko po skončení predajnej doby po zbytky, sa nemusia hrabať v odpade, ale jednoducho si preložia nepredané ovocie a zeleninu do tašiek. Predajcovia sú radi, že sa predchádza plytvaniu a ľuďom bez domova sa zvýšila kvalita života a zažívajú podporu od niekoho, koho nepoznajú, preto sa fotka týka uvedených viacerých  cieľov agendy 2,3,10, 11, 12.