Nedovoľme výfukovým plynom ničiť životné prostredie

Reportážny kontext/riešenie problému:

Mali by sme obmedziť prepravu na aute a dať prednosť niečomu ekologickejšiemu ako je bicykel, pretože výfukové plyny škodia prírode.

Meno autora/autorov

Katarína Plaštiaková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Juraja Fándlyho

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

a