Lúče slnka odhaľujúce pravdu

Reportážny kontext/riešenie problému:

Možno si to ani neuvedomujeme, ale súčasťou ľudskej činnosti je produkcia komunálneho odpadu do ktorého patrí aj drobný stavebný odpad. Najčastejšie vzniká pri činnostiach, kedy niečo nové budujeme, prerábame a likvidujeme. Pri likvidácii už nepotrebných stavebných objektov, alebo časti stavieb, pri budovaní nových stavieb, pri prerábaní miestností používame a likvidujeme stavebný materiál. Dôsledkom týchto činností je vznik drobného stavebného odpadu, o ktorý sa musíte náležíte postarať.Moja fotografia odhaľuje skládku tohto stavebného odpadu.

Meno autora/autorov

Soňa Harakaľová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: