Jednoduchá premena

Reportážny kontext/riešenie problému:

Namiesto vyhodenia starého použitého papiera a kvánt reklamných letákov ich môžeme jednoducho vymeniť, napríklad za toaletný papier alebo hygienické vreckovky. Tak máme z papiera úžitok dvakrát.

Meno autora/autorov

Adriána Henčeková

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: