Dedičstvo?

Reportážny kontext/riešenie problému:

Niklová huta v Seredi bola kedysi pýchou Československa, no ostali tu po nej len milióny ton luženca – odpadu z výroby niklu. Pozeral sa na to už môj pradedo, môj dedo, aj otec a teraz sa na to pozeráme my. Budú na túto mohylu nešťastia hľadieť aj naše vnúčatá? Je to niečo, čo tu chceme zanechať?

Meno autora/autorov

Eva Mančíková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: