Živý popolník

Reportážny kontext/riešenie problému:

Môžme si položiť otázku, prečo si fajčením ničíme zdravie, ale položme si inú otázku, prečo ničíme zdravie prírody?! Nechajme prírodu slobodne dýchať. 

Meno autora/autorov

Lukas Vyhnalík

Veková skupina

15-18

Škola

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Neobmedzíme počet fajčiarov, ale my všetci, aj fajčiari, vieme obmedziť počet ohorkov z cigariet na zemi. Ak budeme špaky hádzať do koša určeného na ne, docielime tým aspoň čiastočne čistejšie mestá a komunity.