Vršatec obliehaný turistami na štyroch kolesách

Nebývalý záujem o pobyt v prírode v dôsledku COVID-19 priniesol negatívne dopady aj pri bráne do CHKO Biele Karpaty.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Pandémia koronavírusu zaplavila prírodu turistami, ktorí majú záujem odviezť sa autom čo najďalej, až na okraj chránenej oblasti. Miestna cesta v srdci Bielych Karpát, priamo pod povestným hradom Vršatec, sa počas víkendov pravidelne mení na preplnené parkovisko, ako vystrihnuté z rušného centra veľkomesta.
 
Ľudia “vďaka” Covidu objavili krásy pobytu v prírode, ale je potrebné upozorňovať ich, aby sa správali podľa pravidiel ochrany prírody aj podľa základných pravidiel slušnosti, ako na návšteve. Problémom s parkovaním v cenných prírodných územiach by tiež pomohlo dobudovanie cyklotrás, zavedenie víkendových turistických autobusov a odsunutie parkovacích miest ďaleji od hraníc CHKO. 

Meno autora/autorov

Ľudmila Slivová a Michal Mazánik

Veková skupina

19-25

Škola

Gymnázium Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade / SŠ Kostka Vsetín

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Fotografia zachytáva problematiku prehustenia znečisťujúcou IAD dopravou v CHKO Biele Karpaty, prepojené s cieľmi SDGs Kvalita zdravia a života, Ochrana klímy a Život na pevnine.